Úvodná stránka > Konzultácia a podpora > Moderovanie & koordinácia medzinárodných sietí vedomostí

Moderovanie & koordinácia medzinárodných sietí vedomostí

Siete vedomostí rastú organicky v spoločnosti. Aby sa rozvíjali a priniesli spoločnosti úžitok potrebujú koordináciu a moderovanie.

Siete vedomostí

 • Siete vedomostí majú za účel výmenu a generovanie vedomostí.
 • V medzinárodných spoločnostiach vznikajú siete vedomostí iba vtedy ak sa naskytne možnosť a miesto pre špecialistov stretnúť a spoznať sa.
 • Siete vedomostí vytvárajú prostredie pre
  - spoločný rozhovor a výmenu skúseností best / worst practices (najlepšia / najhoršia prax),
  - spoločné hľadanie nových a lepších riešení
  - úspešné medzinárodné projekty.
 • Ako dobre môžu siete vedomostí fungovať a koľko úžitku prinesú spoločnosti závisí veľmi od prostredia, v ktorom sa budú vyvíjať.

Tvorba a koordinácia

 • Najväčšia výzva pri tvorbe sietí vedomostí je nájsť zmysluplnú rovnováhu medzi organizačnou hierarchiou a danou sieťou.
 • neexistuje všeobecné riešenie pre zavedenie a prevádzkovanie siete vedomostí.
 • Vytvorenie komunikačnej štruktúry vyžaduje rôzne stratégie a spôsoby prístupu podľa tej ktorej spoločnosti.
 • komunikácia je základom pre každú užitočnú sieť vedomostí.
 • na toto je potrebný interný tím v spoločnosti a jeho profesionálny sprievod.
 • interný tím dokumentuje a organizuje stretnutia expertov. Toto motivuje a koordinuje členov siete.
 • Kvôli tomuto je dôležitý starostlivý výber a vzdelávanie tohto tímu.

Naša ponuka k tomu

 • Aby ste priviedli Vašu sieť vedomostí k úspechu, ponúkame Vám
  - podporu pri tvorbe Vašej siete vedomostí napr. počiatočný workshop a nato nasledujúce podporné trénovanie
  - externé moderovanie Vašich mítingov pre členov siete a expertov.
 • pritom je podstatné vytvoriť klímu, v ktorej sa budú môcť vymieňať vedomosti.
 • Toto sa podarí iba vtedy, keď si medzinárodná sieť vybuduje vlastnú spoločnú kultúru, ktorej základom je dôvera.
 • Ako skúsená moderátorka siete a coach s medzinárodnými skúsenosťami Vás podporím v dosiahnutí vyššej efektivity a účinnosti vo Vašej spoločnosti.

 

Služby sú dostupné po anglicky alebo po nemecky