فرآیند پلت و پخت روند

مواد مصرفی | پرینت سه بعدی پایا افزار - مدلسازی سه بعدی

این ماده قابلیت استفاده به شکل رزین را برای فرآیند های DLP/SL، همچنین به شکل رشته برای ... دوم، روند خوبی در 3D چاپ دادن قطعات بصری خشنود و دقیق جسمی. ... این نبرد عقل است و مهندسی را طول می کشد پلاستیکی از یک توده ای از پلت به ... PLA - PLA از سوی دیگر، از قند مشتق شده می دهد یک بوی شبیه به یک روغن پخت و پز گلابی.

دریافت قیمت

. ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ ﻣﯽ ﺛﯿ - شرکت اريا دان رشد

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻠﺖ ... اوﻟﯿﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺮارﺗﯽ در ﺧﻮراك،. ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ. ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ اﯾﺠﺎد. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻧﮑﺘﻪ ... روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮرا. ك. ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي...

دریافت قیمت

اصفهان مکمل | ارتباط با ما

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺖ، اﮐﺴﺘﺮوژن دﻣﺎي ﺧﻮراك را ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﮐﺴﭙﻨﺪ ﺷﺪه ( داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺧﻮراك ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺳﺖ) ... آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺮاي اﮐﺴﺘﺮوژن ﻣﺶ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ... وﯾﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﺣﯿﻦ اﮐﺴﺘﺮوژن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.

دریافت قیمت

تهیه و توزیع قطعات یدکی و تجهیزات کارخانه های آرد - کرمی | وب دیوار

9 ژوئن 2015 ... ... گیر سایشی , پلت پرس , سپراتور , آسیاب پلت , کرام بلر , کولر پلت , جک تخلیه ... فروشگاه ژاپن یدک تهیه ، توزیع و فروش لوازم یدکی ماکسیما لوازم یدکی .... گردش ********************* ما در تلاشیم از روند قیمتهای کاذب جلوگیری کرده و خط ... کوره صنعتی با قابلیت انجام فرایند ذغال از چوب کبریت تا چوب لیمو...

دریافت قیمت

اصول جامع و نوین پرورش طیور - فرآیند تولید یک پلت مرغوب ومناسب

24 دسامبر 2012 ... اصول جامع و نوین پرورش طیور - فرآیند تولید یک پلت مرغوب ومناسب - مورد تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. ... 5- مرحله پخت در دستگاه كانديشنر با تزريق بخار و افزودني هاي مورد نياز براي از ... چگونگی انتقال جوجه به سالن پرورش

دریافت قیمت

اصل مقاله (87 K)

ﺍﻓﺮﺍ ﭘﻠﺖ. Acer velutinum. ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ. Aceraceae. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎﻱ. ﻛﺸﻮﺭ ... ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. ﮐﺮﺍﻓﺖ ﮐﻪ ﻛﺎﻏﺬ. ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ. ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ..... To investigate the strength properties of handsheets made of kraft pulping process, the.

دریافت قیمت

اصول تغذیه در طیور - تالار گفتگوی ایرانیان

6 آوريل 2010 ... تغییرات شیمیایی درحین تهیه پلت نیز بر هضم و جذب ... هضم سریع تر غذا وبهبود بازده را به دنبال دارد حرارت طی فرایند پلت سبب از بین رفتن .... طور کلي تحليل مي روند اين شبيه وضعيتي است که در زمان پرريزي وجود دارد در نتيجه...

دریافت قیمت

ﮔﯿﺮي آن و روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﺷﺪن ﻧﺎن ﺑﯿﺎت - مرکز پژوهش های غلات ایران

داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺎدي در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﺎت. ﺷﺪن ﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑ ... ﮐﺮدن، ﺗﺨﻤﯿﺮ، ﭘﺨﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ .... دو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﭘﻠﺖ. و ﭘﺎورز در ﺳﺎل.

دریافت قیمت

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مهندسی - بخش 2 - کامپوزیت

ablation process. فرآيند فداشدگي. ablative .... continuous process. فرآيند ... عامل پخت. curing system. سيستم پخت. curing time. زمان پخت. damage. آسيب. damper ..... pellet. حب ، دانه ، قرص. pendulum. آونگ ، پاندول. performance. كارايي ، عملكرد.

دریافت قیمت

مقدمه:

روند رو به رشد جمعیت ،کاهش ذخایر دریایی و صید آبزیان ، افزایش تقاضا جهانی برای مصرف آبزیان ..... امروزه تقریباً تمامی جیره های تجارتی آبزیان به شکل پلت تهیه می گردد . ... فرآیند تولید خوراک آبزیان به روش اکسترودر به صورت زیر می باشد :.

دریافت قیمت

گروه تولیدی – بازرگانی سپاهان دانه پارسیان » محصولات گروه سپاهان دانه

این کنسانتره (مختص گوساله، تلیسه و گاوهای خشک) فرموله و تهیه شده است. .... اصلی ساختمان بدن نیستند و بیشتر به صورت کوآنزیم و یا تنظیم کننده سوخت و ساز در بدن بکار می روند. ..... جلوگیری از تخریب ویتامین های گروه B در مراحل پخت دان پلت

دریافت قیمت

منشاء فلزات سنگین در گوشت مرغ از کجاست؟ - دکتر کاوه جعفری ...

5 ژوئن 2015 ... مهم ترین نقش کارخانجات خوراک، فرآیند پخت با استفاده از بخار آب داغ ... از آسیاب، میکس کردن و پختن به شکل خوراک پلت یا کرامبل تبدیل کند.

دریافت قیمت

درباره فول فت سويا - شرکت خوراک دام طیور و آبزیان صالح کاشمر

كنترل فاكتورهاي بحراني در طول پخت اكستروژني مي توانند به عنوان نشانه اي ازمطلوبيت فرآيند باشد .(OVER PROCESS & UNDER PROCESS) لذا نمي توان روندهاي...

دریافت قیمت

اصفهان مکمل | نخستین تولید کننده خوراک آبزیان درایران به روش ...

3 سپتامبر 2013 ... حرارت و بخار آبي كه در حين تهيه پلت به غذا داده مي شود، سبب مي گردد كه عوامل ضد تغذيه ... از لحاظ تكنيكي پيچيده تر از فرآيند رايج پلت كردن است ولي در صنعت آبزي پروري .... وﯾﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﺣﯿﻦ اﮐﺴﺘﺮوژن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.

دریافت قیمت

اصل مقاله (381 K) - علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه تربیت مدرس

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ژﻻﺗﯿﻨﯽ روﻧﺪ ﻓﺴﺎد در ﻓﯿﻠﻪ ﺗﺎزه ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ. ي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن و اﺛﺮ .... ﻣﺪرس واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﻌﺪ از. ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ و ﺳﺮ زﻧﯽ. ،. دو ﻓﯿﻠﻪ. از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯽ. ﺗﻬﯿﻪ. ﺷﺪ. ﮐﻪ. ﻣﺠﻤﻮع ... رﻗﺖ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﭘﻮر ﭘﻠﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘ. ﻠﯿﺖ. ﮐﺎﻧﺖ آﮔﺎر ...... spoilage process in trout fillet during storage at refrigerator temperature. Therefore...

دریافت قیمت

کلیات آزمایش باکتریولوژیکی آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران

پودر حاضر توسط کارخانه سازنده تهیه شده و به بازار عرضه گردیده است این محیط در دو .... محیط کشت برلیان گرین آزمایش مثبت تلقی شده یعنی مراحل قبلی تا یید می گردد . ... پلیت شاهد – دو سری پلیت برای هر نمونه مورد آزمایش و نمونه کنترل مثبت برای...

دریافت قیمت

ﻣﺪﻟﺴﺎﺯی و ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژی ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻﺩ - SID

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯی ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ... در ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز از ...... 1 - Dianbing, H. and Lingtan, K. “A model for the process of firing iron ore pellet containing...

دریافت قیمت

magiran : فصلنامه منابع طبيعي ايران،

تهيه نقشه فرسايندگي باران براي حوضه درياچه نمك ..... اثر مبداء بذر روي جوانه زني ، رشد و زنده مالي پلت ( Acer velutinum ، Boiss ) كاشته شده در ... امكان استفاده از پودر ليگنين كرافت حاصل از مايع پخت فرآيند خميركاغذسازي كرافت به عنوان ..... در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

دریافت قیمت

بررسی اثر سير خام و سير پخته بر تغييرات هيستوپاتولوژيک ...

اثر بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی ... خوراکی سیر به دو صورت خام و پخته بر بافت بیضه و اپیدیدیم و فرآیند اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت. ... محتوی 5٪ و 15٪ سیر خام، گروه تجربی 3 و 4 به ترتیب روزانه غذای پلت محتوی 5٪ و 15٪ سیر...

دریافت قیمت

قبل - شبکه خبری و اطلاع رسانی اینترنتی صنعت مرغداری و دامپروری

به منظور کسب کیفیت خوب پلت، پیش از پرس نمودن خوراک توسط دای، مراحلی ... ارزیابی تنش های فیزیکی و محیطی موثر بر ماهیچه ها بویژه در مراحل قبل از کشتار و در حین کشتار اهمیت دارد. ... با توجه به اینکه ماهنامه آبان ماه I.T.P در حال تهیه و تدوین می باشد، طبق قوانین ... این بیماری روند آهسته ای داشت و میزان تلفات روزانه آن 25 عدد بود.

دریافت قیمت

Sheet1

117, 116, هنگامه هنركار, Investigation of the Prepolymer Mixing Process to Prepare ..... رهاسازی دارو از پلت دیکلوفناک سدیم تهیه شده توسط بسترهای سیال روکش دهنده...

دریافت قیمت

طرح تولید غلات حجیم شده - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ...

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ. 12. 5-2- ... اﻧﻮاع دﯾﮕﺮي از ﻏﻼت ﺣﺠﯿﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داﻧﻪ ﻏﻼت ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯿـﺸﻮﻧﺪ . در اﯾـﻦ روش. داﻧـﻪ ...... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﻔﮏ، اﺳﻨﮏ و ﭘﻠﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ.

دریافت قیمت

آیا می دانید که پخته شده در هوای داغ یعنی چه؟

در محصول هایی که با سیب زمینی یا فرآروده های حاصل از آن تهیه می شوند نیز، روند سرخ کردن ... برخی تنقلات موجود در بازار که با نام پلت عرضه می شوند در واقع محصول های حجیم شده ... در نتیجه این محصول ها چون در نهایت سرخ می شوند با توجه به نوع فرآیند و...

دریافت قیمت

بررسی اثر سير خام و سير پخته بر تغييرات هيستوپاتولوژيک ...

گروه تجربی 1 و 2 به ترتيب روزانه غذای پلت محتوی 5% و %15سير خام، گروه تجربی 3 و ... بيضه و اپی‌ديديم، روند اسپرماتوژنز را نسبت به گروه کنترل سرعت می‌بخشد. تجويز سير خام دارای اثرات مخرب روی بافت بيضه و فرايند اسپرماتوژنز در گروه...

دریافت قیمت

استفاده از دان أماده در طيور - قیمت روز کلیه اقلام

17 مه 2014 ... ۱) Cooking: دراين روش پخته شدن دان ه ها به وسيله روشها ودستگاههاي مختلف صورت مي گيرد. ... به طور مرسوم آسيابهاي غلطکي براي توليد ذرات درشت بکار مي روند .... به صورت پلت مي باشد و در اين فرايند تغييراتي در دان ايجاد ميشود .

دریافت قیمت

همه چیز در رابطه با پرورش بوقلمون - راسخون

26 ژانويه 2009 ... باید اقلیم منطقه را در این مورد در نظر داشت و در تهیه جایگاه باید به نکات زیر توجه کرد : .... فهم چگونگی وقوع بستر مرطوب می تواند در جلوگیری یا كاستن از موارد وقوع این ..... غذای بوقلمون تا 8 هفتگی آردی و بعد به صورت پلت می باشد . ..... هضم غذا, فرايند رشد و فعاليت در بوقلمون ايجاد حرارت مي كند كه دفع اين حرارت...

دریافت قیمت

میکروب شناسی - =≡Ξ علوم آزمایشگاهی Ξ≡=

(روش دیگر تهیه این معرف شامل کلرور فریک:g 12، اسید کلریدریک غلیظ:cc 5/2 و آب .... با هلیکوباکتر پیلوری کلونیزه شود و این پدیده احتمالاً در فرایند ایجاد زخم نقش دارد. .... بعد از قرار دادن دیسک ها ، در پلیت را بسته و به مدت 24 ساعت آنها را در دمای 37 .... به جدول مربوطه می‌بایست نسبت به کنترل کیفی روند آنتی بیوگرام اقدام نمود.

دریافت قیمت

دانلود - گروه صنعتی مینو

خصوص است و حتي بسياري از موادي كه از داخل نيز تهيه مي شود، تحت تاثير مستقيم نرخ ارز می باشد. مشكالت ايجاد ..... خطوط جديد از جمله سافت ژل، آدامس وايت، قالبگيري شكالت، اسنك و پم پلت، موارد. ديگر اين واحد .... ادامه ی اين روند، هر روز توقفات فنی كمتر شد؛. به طوری كه ..... رسيدن به هدف 3- انتخاب يك راه و اجرای آن و ترسيم مراحل اجرای.

دریافت قیمت

گروه تولیدی – بازرگانی سپاهان دانه پارسیان » محصولات طیوری

در صنعت، ویتامین ها توسط فرآیندهای شیمیایی و میکروبی تولید می شوند و دارای ساختمان شیمیایی .... جلوگیری از تخریب ویتامین های گروه B در مراحل پخت دان پلت

دریافت قیمت

تهيه و کنترل کیفیت محیط های کشت

آب یکی از مهمترین موادی است که در تهیه محیط های کشت بکار میرود. .... بدست آمده از نمونه های بیمار می باشد که مختص هر آزمایشگاه بوده و برای انجام آزمایش هاي بیشتر به کار می روند. ... یک کشت از ارگانیسم کنترل کیفی روی پلیت بلادآگار تهیه کنید.

دریافت قیمت

سدیم هیدروکسید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محتویات. [نهفتن]. ۱ روشهای تهیه. ۱.۱ الکترولیز محلول سدیم کلرید. ۲ فرایند سودا-آهک; ۳ کاربردها; ۴ آزمایش های آن. ۴.۱ واکنش با فلزات. ۵ منابع...

دریافت قیمت

یادداشت های یک دامپزشک

فرایند پخت ( پروسس) و شرایط نگهداریش مهم است زیرا می تواند عامل انتقال سالمونلا .... این مواد به صورت گرد و غبار از بین می روند و پلت کردن، مانع این امر می شود.

دریافت قیمت

اصول جیره نویسی - morghdar javan - Blogfa

این ماده از پخت و آسیاب ضایعات حاصل از جوجه کشی بدست می آید. در جوجه کشی تخم گله مادر طی یک ..... اشاراتي در فرآيند پلت كردن. برای توليد و داشتن يك پلت خوب...

دریافت قیمت

مقالات - شرکت تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان ...

رطوبت خوراك در تهیه خوراك پلت، برخی از افزودنی هاي خوراکی به شکل مایع به ... از دست رفته، کمک کرده و با افزایش مقدار رطوبت خوراك، فرآیند پلت نیز بهبود خواهد یافت. ... وجود حرارت، رطوبت و خوراك موجب ساییدگی داي شده و با ادامه روند سایش، زبري و...

دریافت قیمت

انرژی زیست توده | انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران

نمودار های ذیل با انواع کاربردهای انرژی زیست توده اشاره دارد . ... صنایع غذایی (تولید بخار و تولید گرمای مورد نیاز فرآیندهای پخت); صنایع آجر و سفال و ..... به عنوان مثال مصرف 85 درصد pellet در کشور های اروپایی می باشد به طوری که 20 در صد آن به...

دریافت قیمت

ﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻧﻮ اﻳﺮان ﺳ: ﺷﺪه در ﺗﻬﻴﻪ 1392 ﺗﻴﺮ آﮔﺎه ﺳﺎز

روﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. در. ﺳﺎل. 2012. 13. اﻧﺮژﻳﻬﺎي. ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ. روﺳﺘﺎﺋﻲ. 15. ﺑﺎزار. ﺳﺎل. 2012. و. ﺑﺮﺧﻲ. ﻧﻜﺎت. ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ .... ﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در. ﺻﻨﻌﺖ. ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ..... در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺒﺎر ﭘﻠﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪر. Tyne.

دریافت قیمت

ﻮرﻴ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮراک دام و ﻃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮح

و روﻧﺪ ﺗﻮﻟ. ﻴ. ﺪ از. ﺁﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭼﻬﺎرم. ﺗﺎﮐﻨﻮن. ٢٠. ٢. -. ٢. -. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. وﺿﻌ. ﻴ. ﺖ ﻃﺮح هﺎ. ي. ﺟﺪ ..... ﭘﻠﺖ. : ١. -. ﲠﺒﻮد. هﻀﻢ. وﺿﺮﻳﺐ. ﺗﺒﺪﻳﻞ. : ﺑــﻪ. دﻟﻴــﻞ. ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ. ﭘﺨــﺖ. ﺧــﻮراک. و. ﺗﻐﻴﲑاﺗــﻲ. ﮐــﻪ. در. ﺳــﺎﺧﺘﺎر.

دریافت قیمت