جنوب چین طراحی تجهیزات و پژوهشکده سنگ معدن طلا. فوجیان