روش اکتشاف لرزه ای

یک زمین شناس بی ادعا... - روش‌هاي ژئوفيزيكي در اکتشاف نفت و گاز

روش‌هاي ژئوفيزيكي به صورت گسترده‌اي در اكتشاف نفت استفاده مي‌شوند. پيشرفت‌هاي اين روش‌ها .... لرزه‌شناسي زمين لرزه كه داراي منبع انرژي طبيعي است. لرزه‌شناسي...

دریافت قیمت

آکادمی سوما - مراحل اکتشاف معدن

26 دسامبر 2014 ... اولين مرحله از مراحل اکتشاف مرحله پيجوي است که در صورت رضايت ... روش گراني، مغناطيسي، لرزه اي،الکتريکي، الکترومغناطيسي ، مقاومت ويژه...

دریافت قیمت

تخمین فاکتور کیفیت با روش نسبت طیفی و تفاضل متناهی جهت ...

نظر به اهمیت روز افزون مطالعات لرزه‌ای به خصوص استفاده از روش پروفیل لرزه ای قائم بدلیل قدرت بررسی عمقی زیاد و تفکیک بالا که در اکتشاف نفت وگاز و... کاربرد...

دریافت قیمت

استفاده از روش لرزه‌نگاری سه بعدی در منطقه سوسنگرد/ اکتشاف نفت از ...

7 دسامبر 2014 ... مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اعلام اینکه در منطقه سوسنگرد از روش ... کرد: این برای اولین بار است که لرزه نگاری سه مولفه ای را انجام می دهیم.

دریافت قیمت

Sepahvand resume-farsi†.docx

شرکت عملیات اکتشاف نفت، ژئوفیزیست عملیات لرزه‌نگاری دوبعدی فسا-داراب ... برآورد خطر زمينلرزه و پهنه بندي لرزه‌ استان ايلام به دو روش تعيني و احتمالاتي،...

دریافت قیمت

کنفرانس ژئوفيزيک ايران - انجمن ژئوفيزيك ايران

تلفيق داده هاي ژئوفيزيکي و حفاري هاي اکتشافي در محدوده ي شرقي انديس مس موليبدن پرفيري ... تبدیل عمقی مقاطع لرزه اي با استفاده از روش ردیابی پرتو; رخزادي، ه.

دریافت قیمت

Geophysics - لرزه نگاری

توموگرافي لرزه اي از كارآمدترين روش هاي ژئوفيزيكي در اكتشافات معدني و بررسي كيفيت توده سنگ در اختگاه تاسيسات بزرگ و سازه هاي زيرزميني مي باشد.

دریافت قیمت

شرکت عملیات اکتشاف نفت - عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی ...

مطالعات لرزه نگاری ، یکی از روشهای ژئوفیزیکی به شمار میرود که در بر گیرندۀ ... ساختار پیچیده و نیز نواحی آسیب پذیر و و مسکونی میباشد که در ذیل اشاره ای به آنها...

دریافت قیمت

ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺘﺸﺎف اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻧﮑﺴﺎر

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﻮﺑﯽ از اﯾﻦ روش در اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻻﯾﻪ ای ﮐﻢ ﺷﯿﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻻﯾﻪ ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ درﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮد . واژﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ... در اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻗﻢ از روش ﻟﺮزه ای اﻧﮑﺴﺎری و ﺗﻬﯿﻪ.

دریافت قیمت

زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب

ﮐﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﮏ در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ. •. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻔﺮﻩ هﺎﯼ ... روﺷﻬﺎﯼ ﺣﻔﺎرﯼ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺰوﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد . ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ... روش هﺎﯼ ﻟﺮزﻩ اﯼ اﻧﮑﺴﺎرﯼ. •. روش هﺎﯼ ژﺋﻮاﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ.

دریافت قیمت

بررسی روش های اکتشاف سنگ آهن - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

که در برنامه نویسی و برنامه سازی مفهومی و فکری ، نقش ویژه ای ایفا. خواهد نمود. .... امروزه به کار گیری روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف ... روش های لرزه ای بیشتر.

دریافت قیمت

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای پروفسور علی مرادزاده

15, اكتشاف شكستگي هاي مدفون آبدار با روش مقاومت ويژه آرايه مربعي (دریافت .... 68, كاربرد روش نوين جداسازي امواج در برداشت هاي پروفيل لرزه اي قائم چند مولفه اي از...

دریافت قیمت

فصل چهارم- دوره¬های رسته پی¬جوئی و اکتشاف - سازمان نظام مهندسی معدن

راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی اکتشافی به روش های لرزه ای،. مغناطیس سننجی، گراننی. سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی. جدید. MEX329. 41. فهرست خدمات مراحل...

دریافت قیمت

روش های لزره نگاری - صفحه اول

این نوع عملیات در درون چاههای اکتشافی و توصیفی بصورت عمودی انجام می گیرد(cross well) و ... در این روش اطلاعات لرزه ای در طول خط چشمه توسط گیرنده ثبت می گردند.

دریافت قیمت

بررسي امكان اكتشاف كانسارهاي زئوليت با روش هاي زمين شناسي و ...

در اين تحقيق اشاره اي مختصر به روش هاي اكتشاف زمين شناسي زئوليت ها شده و سپس ... با پنجره انطباقي بهينه متغير با فركانس و زمان براي تحليل سيگنالهاي لرزه اي...

دریافت قیمت

برنامه درسي و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك

ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ، ﺯﻣﻴﻨﮕﺮﻣﺎﻳﻲ، ﮔﺮﺍﻧﻲ، ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻳﻦ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، .... ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.

دریافت قیمت

استفاده از روش AVO در بررسی و اکتشاف مخازن هیدروکربنی

AVO یک تکنیک لرزه ای می باشد که با استفاده از داده های پیش از برانبارش، بر خلاف بسیاری از روش های معمول دیگر که در آنها از داده های بعد از برانبارش استفاده می...

دریافت قیمت

روش‌های ژئوفیزیکی در اکتشاف نفت و گاز - مهندسی شیمی صنایع ...

23 ژوئن 2011 ... روش‌های ژئوفیزیکی به صورت گسترده‌ای در اکتشاف نفت استفاده می‌شوند. .... این روش لرزه‌ای اولین روش کاوش لرزه‌ای برای اکتشاف نفت بوده، و در...

دریافت قیمت

روش های اکتشاف چاه های نفتی - انجمن مهندسان نفت ایران

17 آوريل 2013 ... ابتدایی ترین کار در اکتشاف مخازن نفت این است که با مطالعهبرونزدها ... در روش لرزه نگاری امواج لرزه ای در اثر انفجار به صورت موج های مکانیکی در...

دریافت قیمت

تعريف لرزه اي - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : توضيحات آزمايشكاههاي ...

بيشترين استفاده از روش هاي لرزه اي در اكتشافات نفت است و چاههاي اكتشافي به ندرت بدون اطلاعات لرزه اي تعيين محل مي شوند . همچنين اين روش براي جستجوي آبهاي...

دریافت قیمت

معرفي روش‌هاي اكتشاف در زمين‌هاي كارستي - دفتر مهندسي و معيارهاي فني ...

روش ﻟﺮزه. اي اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ. 30. 2-4. روﺷﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. 37. 2-4-1. روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه. اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. 37 .... ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روش اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ...

دریافت قیمت

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ - دانشگاه شهید باهنر کرمان

اﻧﺘﺨﺎب روش ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي اﮐﺘﺸﺎف ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي اﻃﺮاف ... زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . روش. ﻫﺎي ﻟﺮزه. اي ﻧﯿﺰ در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد.

دریافت قیمت

کاربرد لرزه نگاری در توسعه مخازن هيدروکربوری

ژئوفيزيک اكتشافي و بويژه لرزه نگاري از اوايل قرن بيستم خود. را ب ه عنوان اب زاري كارآمد ... ك ه نتايج برداش ت هاي لرزه اي عالوه بر نقش اكتش افي كه عمدتاً ... روش هاي ف وق، افق هاي پيش روي در اس تفاده از لرزه نگاري در. توسعه مخازن...

دریافت قیمت

اکتشاف زون سولفور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک به روش IP و RS ...

ادامه مطالعات با دو روش پیش ژئوفیزیکی IP و RS جهت اکتشاف ماده معدنی از نوع سولفور مس .... تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی.

دریافت قیمت

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و ...

در حال حاظر با پیشرفت تکنیکهای لـرزه شناسـی شـاید بتـوان گفـت کـه احتمالا بهترین روش برای اکتشاف نفت در حوضه های رسوبی، روش لرزه نگاری می باشد. زمین...

دریافت قیمت

مطالعات ژئوفيزيك و پتروفيزيك مخزن

2- مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت نمایی مخزن. 3- مطالعه مفاهیم ... 4- معرفی روش اکتشافی لرزه‌ای بازتابی کم عمق و کاربردهای آن. 5- مطالعه امکانسنجی...

دریافت قیمت

ادعای کارشناسان شرکت روسی؛ فناوری بی نظیر اکتشاف نفت در ...

11 آگوست 2012 ... کارشناسان شرکت"گئونود" روسیه فناوری جدیدی برای اکتشاف نفت در ... و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد و در این روش اکتشاف لرزه ای از...

دریافت قیمت

روشهای الکتریکی در اکتشاف نفت و گاز - معدنچی ۷۹ - آشنایی با معدن و ...

24 نوامبر 2012 ... بخش عمدة هزینه های مربوط به کارهای ژئوفیزیکی به اکتشاف نفت و گاز اختصاص داشته که عمدتاً مربوط به استفاده از روش لرزه ای انعکاسی می باشد.

دریافت قیمت

طراحي فرآيند اكتشاف (بخش سوم) - وب سایت تکنولوژی صنعت نفت ایران

29 فوریه 2012 ... الف: فرآيندهاي اكتشاف به طور مختصر در مديريت اكتشاف ... روشهاي غير لرزه اي اصولاً كم هزينه تر هستند و شامل روشهاي ثقل سنجي، مغناطيس سنجي كه...

دریافت قیمت

– – ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 91 ورودي - ورودي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﻚ ژﺋﻮاﻟﻜﺘﺮﻳ ﮔ

ﻟﺮزه. ﺷﻨﺎﺳﻲ. 2. 2. 2. 2. اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ. 2. ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم. اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ژﺋﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ. اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﻪ روش ... ﺑﺠﺎي دروس اﺧﺘﻴﺎري اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ. ﺗﻮان درس. ﻫﺎي زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد. : - 1. روش. ﻫ. ﺎي ﻟﺮزه.

دریافت قیمت

کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی رامين ...

کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی رامين نيك‌روز دانشگاه ارومیه فروشگاه اینترنتی کتاب آروین.

دریافت قیمت

ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ روش ﻧﮕﺎري در ﺳﻨﺠﻲ و ﻟ

ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن . ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. --. روﺷﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎف. ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎف. ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴ. ﻨﻲ ﻟﺮزه. اي. ﻣﻮﺿﻮع.

دریافت قیمت

petroleum90 - کاربرد ژئو فیزیک در شناسایی ساختارها

روشهای لرزه ای مبتنی بر خواص کشسانی سنگ ها در محیط مورد مطالعه می باشد. ... صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اکتشاف مواد معدنی،هیدروکربورها،آب های زیر زمینی...

دریافت قیمت

متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان - روش های اکتشاف معدنی

امروزه این روش اکتشاف، پایه اکتشافات جدید است. ... مغناطیسی، رسانایی الکتریکی، پرتوزایی و سرعت امواج لرزه ای (ضربه ای) عبور کننده از آنها، اندازه گیری می شود.

دریافت قیمت

magiran : ماهنامه اكتشاف و توليد نفت و گاز، شماره 123

گفت و گوي ماهنامه اكتشاف و توليد باسيد مهدي حسيني مسئول كميته بازنگري قراردادهاي ... تضعيف نوفه تصادفي داده هاي لرزه اي با استفاده از روش هاي تركيبي

دریافت قیمت

روش هاي لرزه اي اكتشافي

روش اصلي اكتشاف لرزه اي عبارت است از ايجاد امواج لرزه اي و اندازه گيري زمان لازم براي رسيدن امواج از چشمه ها به يك سري ژئوفون كه معمولا" در امتداد يك خط مستقيم به...

دریافت قیمت

مراحل اکتشاف معدن

اولین مرحله از مراحل اکتشاف مرحله پیجوی است که در صورت رضایت بخش بودن نتایج ... روش گرانی، مغناطیسی، لرزه ای،الکتریکی، الکترومغناطیسی ، مقاومت ویژه...

دریافت قیمت