توسعه راه آهن برنامه پنج ساله

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی - سازمان تامین اجتماعی

ﺷﻬﺮي، راه. آﻫﻦ و. ﺟﺎده. اي. ) ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎز. ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ..... آﻧﻬﺎ در دوران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭼﻬﺎرم ..... ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ.

دریافت قیمت

مشكلات توسعه و ترويج راه‌آهن در ايران و راهكارهاي برون‌رفت(شهريور ماه

مشكلات توسعه و ترويج راه آهن در ايران و راهكارهاي برون رفت ...... نقل ريلي در افق 1404(به انضمام برنامه پيشنهادي پنج ساله پنجم توسعه)، مركز تحقيقات راه آهن، ويرايش...

دریافت قیمت

RAILDOCs045-11 شناخت ايستگاههاي راه آهن و بررسي امكان توسعه آنها ...

در صورتي كه ايستگاههاي راه آهن فعلي در ايران توسعه نيابد اين ايستگاهها فقط .... بر اساس آمار منتشره از سوي شركت راه آهن متوسط نرخ رشد برنامه براي پنجساله چهارم...

دریافت قیمت

مركز جامع اسناد و منابع توسعه اي استان - دفتر آموزش و پژوهش

پيش نويس سند برنامه توسعه پنج ساله پنجم استان يزد در بخش مخابرات و پست- نقشه راه(فايل15شماره2). تبیین رابطه ... سند برنامه و نقشه راه راه آهن(فايل12شماره4).

دریافت قیمت

شهر ما نگین سرخی روی حلقه زمین - برنامه برای توسعه شهرستان خمین

1- 8/9/1390طرح اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 .... اين خط راه آهن در شهرستان خمين داراي دو ايستگاه مي باشد كه ايستگاه شماره 3 در...

دریافت قیمت

فهرست مقالات اردشیر اروجی - برنامه ریزی و توسعه با تاکید بر میراث ...

۱۵- مقاله تحليل برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور ، سال 1379. ۱۶- مقاله ... ۱۸- مقاله تاريخچه راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) ، سال 69. ۱۹- مقاله...

دریافت قیمت

چشم انداز هاي پيش رو در برنامه پنجم توسعه - انجمن مهندسی حمل و نقل ...

تعيين الگوی حداقل پوشش خاكی پل های خاكی- فوالدی راه آهن. با استفاده از تحليل ... ســال تازه ای از راه رســيده تا اميدهايمان به زندگی تازه شود و همچون. بهار كه ســردی زمستان ...... ريلــي كــه ارتعاشــات را دفع مي كنــد كمتر از پنــج درصد كل. هزينه هاي سيستم...

دریافت قیمت

متن قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ...

سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين نامه اي خواهد ..... كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.

دریافت قیمت

راه‌آهن در آیینه توسعه ؛ وقتی قطار جای هواپیما را می‌گیرد | روزنامه اقتصاد ...

14 جولای 2015 ... در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه نیز راه‌آهن دو بند خاص ... در یک برنامه پنج ساله؛ناوگان هوایی برای نونوار شدن ۵/۷ میلیارد دلار...

دریافت قیمت

قانون برنامه پنچ ساله چهارم توسعه اقتصادی - شرکت مادر تخصصی ...

قانون برنامه پنچ ساله چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی جمهوری اسلامی ایران ... 3ـ كمك‌ به‌ گسترش‌ و بهبود كيفيت‌ حمل‌ و نقل‌ عمومي‌ (درون‌ شهري‌ و برون‌شهري‌، راه‌آهن‌ و .... 2ـ در طول‌ سالهاي‌ برنامه‌ چهارم‌، حداقل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) از تسهيلات‌ اعطايي‌...

دریافت قیمت

هوشمند و علمی است - معاون اول

19 مارس 2015 ... زیرا برای توسعه حمل و نقل از طریق راه آهن نیازمند افزایش واگن و ... وی ادامه داد: برنامه مساله محور بدین معنا که دولت بنا دارد در برنامه پنج ساله بر برخی...

دریافت قیمت

متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ف

ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ راﻩ و راﻩ. ﺁهﻦ هﺴﺘﻨﺪ . ﺳﻬﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ دوﻟﺘﯽ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ در. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ راﻩ و راﻩ ﺁهﻦ ... ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ. ﺳﺎل از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ. رﺳﺪ .... ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ هﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮﻩ. ارزﯼ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ...

دریافت قیمت

نسخه نهايي قانون برنامه چهارم - معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي ...

الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول .... و برون شهري، راه آهن و جاده اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز ...... 2- در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي...

دریافت قیمت

دانشگاه شهید چمران اهواز برنامه پنج ساله دوم توسعه عمران شهرداری اهواز را ...

7 ژوئن 2015 ... تفاهم نامه تدوین برنامه پنج ساله دوم توسعه عمران شهرداری اهواز عصر سه شنبه در ... مدیرکل راه آهن شرق: ایمنی سیر قطارهای راه آهن شرق افزایش می یابد...

دریافت قیمت

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 30 - به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آئين نامه اجرائي ... نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد ، تجهيز ، توسعه ، نگهداري خطوط و .... ماده 48 - وزارت كشورموظف است حداكثردرسال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه...

دریافت قیمت

محور توسعه ایران از حرکت بازمانده است/ نیاز مالی راه آهن برای توسعه 30 ...

28 مه 2014 ... طبق برآوردهای شرکت راه آهن، ایران برای توسعه زیر ساخت های بخش ریلی ... در برنامه پنج ساله توسعه و سند چشم انداز کشور از دولت خواسته شده تا با...

دریافت قیمت

متروی تهران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

متروی تهران به مجموعهٔ قطارهای شهری تهران و همچنین «شرکت راه آهن شهری تهران و حومه» ... این قطارها در پنج خط اصلی در حال تردد هستند که چهار خط آن (۱و۲و۳و۴) درون شهری یک خط ... فعالیت‌های اجرایی این برنامه از سال ۱۳۶۶ با عقد مشارکت مدنی با سیستم بانکی آغاز شد. ... در بهار سال ۱۳۸۸ نیز ضمن افتتاح فاز اول توسعه شمالی خط یک حد فاصل...

دریافت قیمت

قانون برنامه چهارم توسعه كشور

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ..... از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ هﺸﺖ ﺳﺎل اﻓﺰاىﺶ ىﺎﻓﺖ ..... راه و راه. آهﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اىﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻰ شﺎﻣﻞ شﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت...

دریافت قیمت

۱۳درصد از بودجه زیارت برنامه پنجم توسعه به خراسان رضوی تعلق ... - قدس

20 ژوئن 2015 ... وی اعتبار سال 94 استان از محل ماده 12 قانون برنامه پنجم توسعه (بودجه زیارت ) ... بودجه زیارت انجام می شود را هم شامل توسعه فرودگاه و ایستگاه راه آهن مشهد...

دریافت قیمت

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان - WIPO

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ. ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺑﺨﺶ اول. : ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ. اﯾــــﺮان در اﻓــــﻖ. 1404. و. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ. ﻓﺼﻞ دوم. : ﻗﻮاﻧﯿﻦ و. ﻣﻘﺮرات ارﺟﺎﻋﯽ در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ.

دریافت قیمت

اقتصاد مقاومتی قلب تپنده برنامه ششم توسعه - بازار خبر

5 جولای 2015 ... سیاست های برنامه ششم توسعه همزمان با سال پایانی برنامه پنجم در حالی هفته ... ۳۰ - تدوین و اجرای سند جامع و نقشه ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت. ... های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه را برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی، .... اقتصاد مقاومتی قلب تپنده برنامه ششم توسعه · ایستگاه راه آهن تهران...

دریافت قیمت

تدوین برنامه پنجساله بهسازی و توسعه راه‌های خوزستان - پایگاه خبری ...

12 ژانويه 2015 ... مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تدوین برنامه‌ای پنجساله برای بهسازی و توسعه راه‌های این استان خبر داد.

دریافت قیمت

نظارت مالی - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - ماده ...

30 سپتامبر 2011 ... نظارت مالی - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - ماده 143 ... و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمانهاي ذي‌ربط با هدف تجميع،...

دریافت قیمت

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان: برنامه ۲۰ ساله توسعه حمل‌ونقل خوزستان ...

13 جولای 2015 ... مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از تدوین و تصویب برنامه ۲۰ ساله توسعه ... و بندر امام عنوان کرد و افزود: ظرفیت حمل‌ونقل ریلی استان پنج میلیون تن است ... آهن اهواز – اصفهان، مطالعه و اعتبارات آن از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود،...

دریافت قیمت

الزامات اجرای برنامه ششم توسعه

2 جولای 2015 ... حمل و نقلي درون و برون شهري و جانمايي و طراحي ايستگاه راه آهن تندرو. ش هري ..... اس المی رئوس سياس ت هاي برنامه پنج ساله ششم. توسعه را هم...

دریافت قیمت

برنامه توسعه حمل و نقل در پنج‌ساله پنجم/ بخش اول - انجمن صنفی شرکت ...

23 سپتامبر 2012 ... (به انضمام متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) .... کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف...

دریافت قیمت

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 1390)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 1390). فصل اول ... د توسعه و راه اندازي مؤسسات، هيأتها و تشكلهاي فرهنگي، هنري، رسانه اي، ديني و قرآني

دریافت قیمت

تاریخچه برنامه های توسعه - مدیریت تشکیلات آموزش و بودجه برنامه

ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻳﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺪت اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .... ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﻨﺎدر و ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮي و اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ.

دریافت قیمت

اهدافي که تحقق نيافت

4 آوريل 2010 ... بررسي چگونگي اجراي برنامه چهارم توسعه در گفت وگو با صاحبنظران ... توسعه اظهار کرد: دولت نهم در تبليغات انتخاباتي اش وعده ساخت راه آهن، آزادراه و ... کرد: ما در طول برنامه پنج ساله سوم کل درآمد ارزيمان برابر با 103ميليارد دلار بود...

دریافت قیمت

شاقول :: دانلود بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس ...

93/35368, "ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393" ..... 69, 100-42542, دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه...

دریافت قیمت

گزارش وضعيت پروژه هاي عمراني خاص - امور نظارت بودجه سرمايه اي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور - معاونت نظارت راهبردي ... گزارش عمليات عمراني برنامه پنج ساله توسعه ... گزارش وضعيت طرح هاي احداث راه آهن - سال ۱۳۹۲ ... كشور از الزامات اوليه براي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد.

دریافت قیمت

بررسي 29 حکم ريلي براي درج در لايحه برنامه ششم توسعه - خبرگزاری ...

6 روز پیش ... معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه‌آهن از بررسی 29 حکم ریلی در کمیته‌های ... وی افزود: ماهیت احکام قوانین برنامه باید کاملا شفاف و 5 ساله و غیر موازی با سایر احکام باشد؛ ... اعلام آگهی استخدام پنج هزار نیرو در آموزش و پرورش.

دریافت قیمت

برنامه ششم توسعه - آکانیوز - آکاایران

قانون برنامه ششم توسعه,برنامه ششم توسعه,برنامه ششم توسعه کشور,تدوین برنامه ... حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ... راه آهن ملایر به کرمانشاه سال آینده به بهره برداری می رسد/یک هزار چاه غیرمجاز در این...

دریافت قیمت

برنامه ۲۰ ساله توسعه حمل‌ونقل خوزستان تصویب شد

13 جولای 2015 ... رحمانی از مهم‌ترین بندهای برنامه را احداث خط آهن اهواز – اصفهان، بندر امام – خرمشهر ... مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از تدوین و تصویب برنامه ۲۰ ساله توسعه ... و بندر امام عنوان کرد و افزود: ظرفیت حمل‌ونقل ریلی استان پنج میلیون تن است...

دریافت قیمت

قانون برنامه چهارم توسعه - بخش اول :: قانون و مقررات در راهكار مديريت

نامه ابلاغ قانون برنامه چهارم توسعه توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ... و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي .... تبصره 5- شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و .... جلسات هيئت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و...

دریافت قیمت

رئیس جمهور: پیش‌نویس اولیه برنامه ششم توسعه تهیه شده است ...

8 سپتامبر 2014 ... مسئله برقی شدن و ۲ خطه شدن راه آهن مشهد به تهران طرحی ۴ ساله است اما تا ... دیگری درمورد بودجه زیارت و نحوه تخصیص آن اظهار کرد: برنامه پنج‌ساله در...

دریافت قیمت

توسعه مناطق کردنشین آذربایجان غربی از ماکو تا تکاب در انتظار تدبیر

7 جولای 2015 ... ... شد، تأسیس و احداث زیرساخت های اساسی کشور همچون راه آهن و جاده وبیمارستان ها و ... در سال های پیش از انقلاب در مجموع پنج برنامه توسعه عمرانی کشور تدوین ... اما اجرای برنامه های پنج گانه موجب شد تا جای جای ایران تحت تأثیر برنامه های...

دریافت قیمت