اثر حداکثر اندازه سنگدانه ها در بتن

انتقال بتن | انواع روش های حمل بتن... - کلینیک بتن ایران - Facebook

انتقال بتن | انواع روش های حمل بتن ... انتقال بتن، مرحله مهمي در روند اجراي كارهاي بتني محسوب مي‌گردد. ... دريچه بازشو بايد داراي ضامن باشد تا در طول انتقال بر اثر برخورد با موانع، ناگهان باز ... 3- قطر ناوه بايد حداقل 8 برابر حداكثر اندازه سنگدانه باشد.

دریافت قیمت

بررسی مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده و کاربردهاي آنها

چکیده بتن یکی از مهمترین و رایج ترین مصالح ساختمانی است که تولید و ... در این مقاله افزودنی هاي روان کننده و فوق روان کننده، نحوه تأثیر، اثرات جانبی و کاربرده... ... دانه بندي مناسب تر و با کنترل حداکثر اندازه ی سنگدانه در این مخلوط ها به کار رفت.

دریافت قیمت

ویژگی های انواع بتن الیاف دار ، انواع الیاف - معماری نوین

6 ا کتبر 2012 ... جنس الیاف و اندازه آنها به نوع مصرف بتن و مقاومت کششی مد نظر بستگی دارد. ... از اهم متغیرهایی که بر خواص بتن با الیاف فولادی اثر می گذراند میتوان به خواص ..... مناسب تر و با کنترل حداکثر اندازه سنگدانه در این مخلوط ها به کار رفت.

دریافت قیمت

پرسش و پاسخ در زمینه تکنولوژِی بتن - سازه ماکارونی

اندازه گيري مقاومت فشاري بتن (به سؤال هاي 104 و 191 که در آینده به آنها می پردازم در ... شرايط رطوبتي نمونه در مدت آزمايش تأثير بيشتري بر مقاومت خمشي در مقايسه با ... حباب ها بايد در خمير سيمان حداكثر با فاصله 0.2mm توزيع شوند كه با ... شده و محدوده هايي بر اساس اندازه هاي مختلف سنگدانه هاي درشت تعيين مي گردد.

دریافت قیمت

اينجا - انجمن بتن ایران

22 جولای 2015 ... ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ روﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ... در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . .5. ﭘﺲ از ارﺳﺎل ..... اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ. ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﺘﻦ ﻫﺎي...

دریافت قیمت

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺘـﻦ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ

ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟـﻮﻯ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﻼﺏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﻮﻩ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﻒ) ﺷﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻰ: ... ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﺁﺑﺎ)، ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ... ﺝ : ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩﻫﺎ.

دریافت قیمت

ارزیابی پارامترهای بتن با روش غیر مخرب تست سرعت پالس ...

تعمیر و مرمت سازه های بتنی بسیار پرهزینه است و در مواردی امکان پذپر نیست. .... داده ند که سرعت پالس در بتن به طور جدی تحت تاثیر نوع و مقدار سنگدانه ها می باشد. ... حداقل طول مسیر برای بتن با حداکثر اندازه سنگدانه 30 میلی متر برابر 100 میلی...

دریافت قیمت

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

7 سپتامبر 2013 ... سلامت و ایمنی: این ماده هیچ گونه اثرات سمی در طول مدت استفاده ایجاد نمی کند. ...... سهولت پرداخت بتن به روانی و کار آئی بتن ، حداکثر اندازه سنگدانه ها...

دریافت قیمت

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه 2

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭی، ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺳﺎﯾـﺸﯽ ﻻﯾـﻪ ﺳـﻄﺤﯽ ﺑـﺘﻦ ﺩﺍﺭﺩ ..... ﻓﺎﺻﻠ. ﻪ ﺩﺭﺯﻫﺎی ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻣﭗ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﺷـﮑﻞ. و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ، ﻋﯿﺎﺭ و...

دریافت قیمت

همه چیز در مورد بتن(پروژه بتن) - عمران ساختمان

بتن به طور کلی محصولی است که از اختلاط آب با سیمان آبی و سنگدانه های مختلف در اثر .... و با دانه بندی مناسب تر و با کنترل حداکثر اندازه سنگدانه در این مخلوط ها به کار رفت. ..... تر و خشک شدن در اثر نشت آب و یا شستشوی سازه بتنی با آب شور دریا،...

دریافت قیمت

آیین نامه سازه های بتنی حجیم- نشریه 344 - گروه مهندسی عمران

3 آوريل 2014 ... رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ... ﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﺑﻨﯿﻪ ﺧﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ...... ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮔﺮﺍﺩﯾﺎﻥ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻠﻮک. ﻫﺎ .... ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ. ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰی. ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ. ﺁﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ. ﺍﯾﺮﺍﻥ.

دریافت قیمت

عنوان اختراع : زمینه فنی : مخترع :

که کارایی آن با معیارهای کارایی در بتن معمولی ، قابل اندازه گیری نمی باشند.بنابراین الزم ... در اثر این نوع جداشدگی ، سنگدانه های درشت در پایین. قالب جمع ... برای کنترل جداشدگی ، کاهش نسبت آب به مواد سیمانی ، کاهش مقدار درشت دانه ها و حداکثر اندازه.

دریافت قیمت

( ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ ) ﺳﺒﻚ ﺳﺎزي ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺪوﻳﭽﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ و

ﻳﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻴﻤﺎن، ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺮده ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺛﺮ ﺳﺮﻋ. ﺖ ... ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ. 4.7. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . درﺷﺖ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﭘﻮﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ.

دریافت قیمت

بررسی تأثير حداکثر اندازه سنگدانه MSA و دانه بندی بر مقاومت ...

تأثیر حداکثر اندازه سنگدانه MSA و دانه بندی سنگدانه بر خواص بتن های پرسی خشک از مواردی است که در اغلب کارگاهها و کارخانه های سازنده قطعات بتنی پیش ساخته...

دریافت قیمت

بتن خود تراکم - abolfazl_mahbobiyat

بتن خود تراکم(scc) بتني است که بدون اعمال هيچگونه انرژي خارجي و تحت اثر وزن .... اندازه ماكزيمم معمول سنگدانه ها در بتن scc بين 20-16mm مي باشد . .... به منظور اندازه گیري قابلیت پرکنندگی بتن با حداکثر اندازه ي دانه ي 20 میلیمتر بکار می رود.

دریافت قیمت

ریاست موسسه - موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

عضو هيئت داوران كميته انتخاب طرح هاي برتر بتني انجمن بتن ایران ... سید امین یوسفی، محسن تدین، هرمز فامیلی، بررسی تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه MSA و دانه...

دریافت قیمت

آزمایش روش آزمون آب انداختن بتن - شرکت سیمان بتن

22 ژانويه 2014 ... از مهمترین مشکلاتی که در اثر آب انداختن بتن بوجود می آید میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ... در زیر ذرات سنگدانه های درشت بتن و یا مهمتر از آن در سازه های بتن آرمه در زیر ... بتنی که حداکثر اندازه اسمی سنگدانه آن بزرگتر از 50mm باشد...

دریافت قیمت

مجله ی تخصصی عمران ومعماری - بتن خود تراکم از تئوري تا توليد

بتن خود تراکم بتني است که بدون اعمال هيچگونه انرژي خارجي و تحت اثر وزن خود ... همچنين ملاحظات خاصي در مورد دانه بندي سنگدانه هاي مورد مصرف در اين نوع بتن در نظر ... تمامي انواع درشت دانه در اينجا به کار مي رود، ولي حداکثر اندازه معمولي دانه ها 16 تا

دریافت قیمت

TESKO تسکو | اجزای بتن

در این بخش به معرفی اجمالی اجزای تشکیل دهنده بتن و تاثیر آنها بر خصوصیات ... نام این ماده چسبنده از تشابه ظاهری آن در حالت سختشده با سنگ پرتلند انگلیسی منشأ گرفته است. ... بنابر این روش های دیگری برای اندازه گیری اندازه ذرات مورد نیاز است. .... آیین‌نامه UBC استفاده از عوامل روان‌کننده را حد‌اکثر تا 12 درصد کل حجم مجاز می‌داند.

دریافت قیمت

روش های طرح مخلوط بتن : بخش ششم

آدرس سایت برای طرح اختالط بتن معمولی و پر مقاومت ... اثر یخ زدگی و کلر ... مقدار هواي ناخواسته در بتن. 1. تا. 2. درصد. ✓. حداکثر. اندازه سنگدانه ها. 19. تا. 25. میلیمتر.

دریافت قیمت

TESKO تسکو | اجزای بتن

در این بخش به معرفی اجمالی اجزای تشکیل دهنده بتن و تاثیر آنها بر خصوصیات ... نام این ماده چسبنده از تشابه ظاهری آن در حالت سختشده با سنگ پرتلند انگلیسی منشأ گرفته است. ... بنابر این روش های دیگری برای اندازه گیری اندازه ذرات مورد نیاز است. .... آیین‌نامه UBC استفاده از عوامل روان‌کننده را حد‌اکثر تا 12 درصد کل حجم مجاز می‌داند.

دریافت قیمت

دانه بندی بهینه سنگدانه های بتن - آزمایشات ژئوتکنیک(Geotechnical ...

خصوصیات فیزیکی سنگدانه‌ها مانند حداکثر اندازه و شکل سنگدانه‌ها نقش مهمی در میزان ... به سیمان، افزایش نسبت سنگدانه به سیمان تأثیر زیادی در افزایش دوام بتن دارد.

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ

... ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري. آزﻣﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺛﺮ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ و اﺳﻼﻣﭗ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ... ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳ. ﺒﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ اوردن اب ﻻزم ﺑﺮاي...

دریافت قیمت

بتن ریزی

3 دسامبر 2014 ... امید است با توجه و رعایت نکات ذکر شده هیچ گاه پروژه ای بر اثر سرما و یخ زدگی در .... برچسب ها: بتن ریزی در دمای زیر صفر درجه حداقل دمای بتن ریزی دمای مجاز ..... حداکثر اندازه سنگدانه به حداقل بعد قطعه محدود می شود و حداکثر اندازه ماسه...

دریافت قیمت

بتون - کلینیک بتن ایران

این ترکیب ایجاد کننده پوشش سخت از سنگدانه های مقاوم تشکیل شده که در مقابل سایش و ... پی و سدهالپاست فرانسه به ارتفاع 61 متر در اثر لغزش تکیه گاه آن ویران شدند. ..... حداقل ضخامت لایه 15 سانتی متر و یا سه برابر حداکثر اندازه سنگدانه بتن (هر...

دریافت قیمت

گزارش کار های آز تکنولوژی بتن - Blogfa

4- اين آزمايش براي بتن هايي استفاده مي شود كه حداكثر قطر سنگدانه هاي مصرف شده در ..... سپس کاهش حجم هوای موجود در بتن را با افت سطح آب در اثر فشار وارده بر آن اندازه...

دریافت قیمت

اصل مقاله (493 K)

5 ژانويه 2013 ... ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از. ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ. ﻫﺎ، ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه و داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ. ﻫﺎ، .... ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ و. ﺳﺮاﻧﺠﺎم، داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎره. 89. داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه اﺳﻤﻲ. ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ.

دریافت قیمت

دانلود راهنما1 - انجمن بتن ایران

1-2-3-2- در روش آلمانی مقدار آب مورد نیاز با توجه به دانه بندی و شکل سنگدانه ها تعیین می شود و اثر حداکثر اندازه سنگدانه نیز به نوعی در این روش دیده شده است. سطوح و...

دریافت قیمت

بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگدانه‌ها در بتن تقریباً سه چهارم حجم آنرا تشکیل می‌دهند و ملات سیمان و آب یک چهارم ... همچنین آب نامناسب ممکن است روی مقاومت بتن اثر نامطلوب گذاشته و سبب بروز ... بتن عموماً از سنگدانه‌هایی به اندازه‌های مختلف که حداکثر قطرآن بین ۱۰ میلیمتر و۵۰ میلیمتر می‌باشد ساخته می‌شود ... توزیع اندازه ذرات به نام «دانه بندی سنگدانه» مرسوم است.

دریافت قیمت

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﺬب آب ﺑﺘﻦ ﻓﺮﻳﺪو - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻧﻮع. 2. و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه. 19. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ. آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن در ﻣﺨﻠﻮط از.

دریافت قیمت

کپکو همگرایان تولید | پرسش و پاسخ

سوالات متداول درباره محصولات و خدمات کپکو و سوالات مباحث اجرایی افزودنی های بتن. ... بکارگیری حداکثر اندازه کوچکتر و با دانه بندی ریزتر و مواد پرکننده خنثی (پودرسنگ) یا مواد ریز معدنی ..... آیا میزان روانی بتن بر آرایش سنگدانه های بتن تاثیر دارد و مسئله جدائی مواد پیش می آید؟ ... اندازه سنگدانه ها چه تاثیری بر مقاومت بتن دارد ؟

دریافت قیمت

دانلود فایل همایش - انجمن بتن ایران

بديهي است حداقل عيار سيمان و حداقل حجم خمير سيمان تابع حداكثر اندازه سنگدانه و دانه .... سنگدانه ها، بیشترین تاثیر را از طریق مهار نمودن مقدار جمع شدگی که می تواند در...

دریافت قیمت

تاثير حداكثر اندازه سنگدانه بر ميزان جدا شدگي و مقاومت در بتن خودتراكم

مقاله تاثير حداكثر اندازه سنگدانه بر ميزان جدا شدگي و مقاومت در بتن خودتراكم, ... ميدهد لذا كيفيت سنگدانه ها دانه بند يو حداكثر اندازه آنها تاثير زيادي برمشخصات...

دریافت قیمت

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ

ﺑﺘﻦ. را. ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. دﻫﺪ. اﺑﻌﺎد. و. اﻧﺪازه. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. در. ﻣﺨﻠﻮط. ﺑﺘﻦ. اﺛﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﺮ. ﺧﻮاص. زﻳﺮ ... اﺛﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺘﻦ ... ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ.

دریافت قیمت

??== Civil + Architect - تحقیق بتن - Blogfa

مقدار هوای در بتن تا حدود 8% حجم بتن را تشکیل میدهد این اندازه به درشت ترین دانه بستگی دارد. ... سنگدانه‌ها در بتن تقریبا سه چهارم حجم آنرا تشکیل می‌دهند . ... همچنین آب نامناسب ممکن است روی مقاومت بتن اثر نامطلوب گذاشته و سبب بروز لکه‌هایی در .... حداقل نسبت آب به سیمان برای هیدراسیون کامل سیمان تقربیا" 22/0 تا 25/0است .

دریافت قیمت

بررسي تأثير دانه بندي مصالح سنگي بر مقاومت مخلوط های بتن آسفالتي

بررسی تأثیر دانه بندی مصالح سنگی بر مقاومت مخلوط های بتن آسفالتی ... این مخلوط به طور دقیق تر، ترکیبي از سنگدانه ها با اندازه هاي مختلف، ماده چسباننده .... درصد قير متناظر با استقامت مارشال حداکثر براي مخلوطهاي درشت دانه تر(تیپ هاي ١ تا ٥)...

دریافت قیمت

رزومه دکتر جواد برنجیان - موسسه آموزش عالی طبری

انجام پروژه پژوهشی با عنوان بررسی خواص مکانیکی بتن های سبک با استفاده از ... مقاله با عنوان بررسی تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه در مدول الاستیسیته بتن با...

دریافت قیمت