کاهش مصرف انرژی در کارخانه های تولید سیمان

دستاوردها

اقدامات و دستاورد هاي شركت توليدي سيمان فيروزكوه در بخش درون سازماني: ... انجام اكتشافات اوليه در چهار محدوده اكتشافي كارخانه جهت اخذ گواهي كشف توسط پرسنل كارخانه. ... كاهش قابل توجه ميزان مصرف انرژي الكتريكي در دپارتمان آسياب مواد خام به مقدار...

دریافت قیمت

مدیریت بتن بازیافتی و تولید سیمان - انجمن بتن ایران

ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ. ﺁﺧﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ... ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺘﻦ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺰ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ.

دریافت قیمت

خط مشی - abyekcementabyekcement - سیمان آبیک

بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بررسی ارتقاء و یا جایگزین نمودن تجهیزات انرژی بر . سنجش و اندازه گیری مستمر تولید و مصارف حامل های انرژی در کارخانه و ارزیابی...

دریافت قیمت

18 - وزارت نفت

در صنایع آهن و فوالد و کمک به آنها، کاهش مصرف انرژی در فرایند تولید سیمان، اجرای ... پمپ ها با استفاده از انرژي خورشید، طرح های کالنی هستند که شرکت بهینه سازی.

دریافت قیمت

Sabzevar Cement Company

بالاخره بعد از مدتها انتظار صاحبان صنايع توليد سيمان ، قيمت اين كالا افزايش پيدا ... از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ، كارخانجات سيمان با هزينه هاي گزاف حامل هاي انرژي ... افزايش هزينه هاي توليد سيمان و نيز كاهش بهاي آن در بازار ، سهام كارخانجات سيمان را ... و از سويي ديگر تامين اين ناوگان از مشكلات اساسي مصرف مازوت به شمار مي رود .

دریافت قیمت

انرژي - سیمان شاهرود

شركت سيمان شاهرود بعنوان توليد كننده انواع سيمان و كلينكر، خط مشي سيستم مديريت انرژي خود را با هدف ... بهينه‌سازي مصرف انرژي در كليه سطوح كارخانه با كاهش توقفات خطوط توليد، به ظرفيت كاركردن تجهيزات و ... استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير

دریافت قیمت

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی - دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و ...

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ .... ﺗﻮﻟﯿﺪات آن. ﻫﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی.

دریافت قیمت

شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر | راهنمای صنعت سیمان ایران

بانک اطلاعات شرکت ها · بانک اطلاعات متخصصین ... بازار مصرف سيمان- بازار داخلي: استان اردبيل و استان‌هاي همجوار (گيلان، مازندران و آذربايجان شرقي)، ... افزايش زبره مواد در خروجي آسياب مواد به منظور افزايش توليد و كاهش مصرف انرژي الكتريكي ويژه...

دریافت قیمت

مدیریت مصرف در صنعت سیمان - شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

12 - نصب كنتور هاي سه تعرفه براي فراهم كردن امكان كاهش مصرف برق در پيك بار و ... چند طبقه موجود در كارخانه هاي سيمان به دليل ارزان بودن انرژي و مشكلات نگهداري ، بيش و ... موتور ها باعث تحميل اضافه بار به موتور و گرم شدن آن و توقف خط توليد مي شود .

دریافت قیمت

سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز - مقاله

بايد خاطر نشان ساخت که فرآيند انرژي بر توليد سيمان افزايش هزينه¬هاي سوخت و ... سوخت مصرفي کارخانه سيمان خوي از نوع مازوت و مصرف روزانه آن بالغ بر 300000 هزار...

دریافت قیمت

سایت سیمان ایران

برق نیوز:‌مديريت مصرف انرژي در كارخانجات سيمان · 139/04/04 ..... ایرنا: کاهش حجم پروژه های عمرانی موجب افت تولید کارخانه های سیمان شده است · 1394/02/27...

دریافت قیمت

گام بلند شركت تارابگين جهت افزايش ظرفيت توليد و كاهش مصرف انرژي

30 آگوست 2014 ... از آن زمان اين شركت با هيات مديره جديد و متناسب با سياست هاي ذوب آهن ... استفاده ا ز الياف درتوليد مواد ساختماني همانند سيمان و آجر و سفال ؛ بلوك ساختماني و . ... مهم كه تاثير بسياري بر كاهش مصرف انرژي در توليد محصول ما دارد ، تا كنون...

دریافت قیمت

اﻧﺮژی در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺛﯿﺮ ا - مجله پژوهش های برنامه ...

ﻟﺬا ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل. ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﻌﯿﺎر. ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد. ﻫﺴﺘﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺪ. از ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎی ﺑﻪ.

دریافت قیمت

کارگران کارخانه‌های سیمان به قطع تولید کلینکر معترض‌اند ...

15 ژانويه 2015 ... دلیل تصمیم دولت از قطع گاز مصرفی کارخانه‌های سیمان صرفا به خاطر استفاده ... از سوی دیگر کاهش ناگهانی قیمت نفت در این تصمیم دولت بی‌تاثیر نیست، چرا ... كلان · مناطق آزاد · انرژی · صنعت، معدن ، تجارت و تعاون · راه و مسکن .... مصرف کنندگان گاز خانگی کشور در مناطق سردسیر مانع کار تولید کنندگان سیمان شود.

دریافت قیمت

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻤﺘﺎزان ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺮژي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺮق و ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ، ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ، ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و.

دریافت قیمت

پروژه هاي واحد برق - شرکت سیمان فارس - Fars Cement Co

نام پروژه: استفاده از تعرفه چهار روزهاي جمعه و كاهش مصرف انرژي الكتريكي در ساعات اوج ... به مرور زمان در خطوط توليد از الكترو موتورهايي كه توان آنها بسيار بالاتر از بار...

دریافت قیمت

درخواست افزایش 17 درصدی قیمت سیمان به دولت ارائه می‌شود/ کاهش ۵ ...

15 آوريل 2015 ... به گفته وی، تولید سیمان در سال گذشته نسبت به سال 92 معادل 5 درصد کاهش داشته است. ... مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی از محل توقف تولید سیمان، از سوی ... امیدواریم از آخر فروردین ماه در قبوض انرژی کارخانه‌های سیمان لحاظ شود.

دریافت قیمت

TRAPEN - صفحه نخست

سمینار مدیران برق سیمان ایران در شرکت سیمان دلیجان (عمران انارک) برگزار گردید ... منجر به کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید، کاهش تغییرات در کیفیت محصول و همچنین ... 11- همچنان که این سیستم در کارخانجات سیمان هرمزگان ، سیمان آبیک ، سیمان...

دریافت قیمت

راه كارهاي صرفه جويي مصرف انرژي در صنعت سيمان و كاهش آلاينده هاي ...

خلاصه مقاله: صنعت سيمان از صنايع انرژي بر محسوب مي شود و طبق آمار موجود، 25-12 درصد مصرف انرژي دنيا در بخش صنعتي،مربوط به كارخانه هاي توليد سيمان است.

دریافت قیمت

نقش سیمان های پر مقاومت ، کاهش مصرف سیمان ، توسعه پایدار | شرکت ...

اگر انرژی های مصرفی در معدن و برای حمل مواد اولیه به کارخانه و حمل سیمان به کارگاه ها ... سوالهای اساسی آن است که تولید این سیمان ها چگونه می تواند به کاهش مصرف سیمان...

دریافت قیمت

ممیزی مصرف انرژی در کارخانه سیمان | Pazema

2 مه 2015 ... در سالهاي اخير، با بروز بحران هاي نفتي و نقصان سريع كيفيت سنگ آهك در بسياري از كشورهاي دنيا، سعي زيادي براي كاهش مصرف انرژي در توليد...

دریافت قیمت

پایگاه خبری تحلیلی وارش - پروژه سیمان سروآسول ونزوئلا تحویل ...

22 فوریه 2015 ... پروژه احداث کارخانه سیمان سروآسول در شهر ماتورین ونزوئلا به ظرفیت یک میلیون ... های مهم این پروژه را «کاهش 10 درصدی مصرف انرژی الکتریکی (مصرف خط ... های سیمان mg/Nm3 10 و بگ فیلترهای غبار گیری خط تولید mg/Nm3 25 را...

دریافت قیمت

تاريخچه و فعاليت شركت - سیمان خزر

افزایش کمی و کیفی تولید و رفع کمبود سیمان در استان. کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه تعمیر و نگهـــداری. به روز آوری ماشین آلات و استفاده از تکنولوژی های جدید.

دریافت قیمت

نقش سیمان های پر مقاومت در کاهش مصرف سیمان و توسعه پایدار

در سال های اخیر تعدادی از کارخانه های سیمان اقدام به تولید سیمان پرتلند 425-1 و به ..... کاهش مصرف سیمان به کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه منجر می شود و به حفظ محیط...

دریافت قیمت

مواخذ قانونی و راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی در کشــور

اوﻟﻮﻳﺖ دادن ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ... اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘـﺬﻳﺮ. و ﻧﻮﻳﻦ. ﺑﻨ. ﺪ. -10 ..... ﺳﻴﻤﺎن ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ...... ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي و روﺷﻬﺎي اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ،...

دریافت قیمت

توسعه سرمایه و صنعت غدیر - کاهش ۳۸درصدی صادرات سیمان

17 مه 2015 ... مديريت مصرف انرژي در كارخانجات سيمان .... کاهش ۳۸درصدی صادرات سیمان ... نکته قابل توجه دیگر آن است که از 285 هزار تن کاهش صادرات سیمان در...

دریافت قیمت

کاهش حجم پروژه های عمرانی موجب افت تولید کارخانه های سیمان شده است

17 مه 2015 ... مدیرعامل شرکت سیمان طبس معتقد است: از آنجا که کاهش حجم پروژه های عمرانی از سال گذشته موجب افت تولید کارخانه های. ... پیک مصرف برق 2589 مگاوات افزایش یافت...

دریافت قیمت

پرتال جامع اطلاعات انرژی - از سرگیری تولید سیمان در کشور

21 فوریه 2015 ... ... کاهش یافت و کارخانه‌های سیمان از 15 بهمن ماه تولید خود را از سر گرفتند. ... به ازای هر مترمکعب عدم مصرف سوخت در کارخانه‌های سیمانی، 7 سنت به نرخ...

دریافت قیمت

خلاصه شده - شرکت سیمان هگمتان

ﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ... ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت. ، ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار.

دریافت قیمت

صادرات تنها راه نجات تولیدکنندگان سیمان است | راهنمای صنعت سیمان ...

18 ژانويه 2015 ... با اجرای این طرح همزمان با کاهش تولید کلینکر در کارخانه های سیمان که با ... به افزایش مصرف انرژی، وزارت نفت در تامین انرژی مورد نیاز بخش های...

دریافت قیمت

بحران انرژی در غنا به زودی موجب کاهش موجودی سیمان و افزایش قیمت ها ...

14 فوریه 2015 ... با توجه بحران انرژی در غنا، کمبود سیمان در این کشور تبدیل به یک ... شرکت سیمان دایاموند این کشور بدلیل سیاست های کنترل مصرف انرژی که در ... های تولید آنها را با توجه به تهیه سوخت مورد نیاز ژنراتورهای کارخانه افزایش داده است.

دریافت قیمت

ضرورت بهینه ساز مصرف انرژی در تولید سیمان

5 ژانويه 2011 ... از سوی دیگر چینی ها برای جایگزینی سوخت در تولید سیمان به مصرف .... در حال حاضر سیمان در کارخانه های خاش، خزر و شمال دماوند برای بهینه سازی...

دریافت قیمت

روش های بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات سیمان ایران

روش های بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات سیمان ایران ... در عرصه رقابت جهانی در راس تای تولید هرچه بیشتر کشورها جوامع و صنایعی موفق تر خواهند بود که در این...

دریافت قیمت

ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗ

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻧﺮژﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ. ○ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ... ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ، ﺍﻧﺮژﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎﻥ. ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺧﺎﻟﺺ .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ... ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﭼﺮﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ. ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ...

دریافت قیمت

نمونه‌ها و داستان‌هاي كاهش هزينه 2 - معاونت مالی و اقتصاد شهری - شهرداری تهران

چرا که در ژاپن محدودیت فضاهای کارگاهی وجود دارد و از سوی دیگر بازار مصرف محصولات ... کاهش هزینه‌ها (در بخش‌های خرید و تولید، فروش، عمومی و اداری) به میزان یک تریلیون ین ... در کارخانههای ژاپن، بالای سر هر کارگر یک کلید برق نصبشده است که هر زمان ..... صنایع سیمان: تایر به عنوان سوخت در کارخانه تولید سیمان به کار گرفته میشود.

دریافت قیمت

ارزیابی زیست محیطی پیامدهای کاهش دوام سازه های بتنی - کلینیک فنی ...

19 ا کتبر 2013 ... از یک سو و از سوی دیگر کاهش عمر مفید و بهره¬برداری سازه¬های بتنی ... مانند کارخانههای فولادسازی، کارخانه سیمان، سنگ شکنها و کارخانههای تولید مواد ... بخش صنعت به خصوص صنعت سیمان از جمله بخشهای عمده مصرف کننده انرژی پس از...

دریافت قیمت

شرکت سیمان فراز فیروزکوه >> درباره ما

ماموریت ها؛ رهبری (یا راهبری) درصنعت سیمان و شریک قابل اطمینان بودن ... این کارخانه با استفاده از آخرین تکنولوژی تولید صنعت سیمان, در رده کارخانه های مدرن ... با انتخاب ماشین آلات روز دنیا گام بلندی در کاهش مصرف انرژی و رعایت فاکتورهای زیست...

دریافت قیمت