نگهداری آسیاب مواد خام مکانیکی

ﻧﻤﺎﯾﺶ - شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

ﻣﻮاد ﻏﺬ. اﯾﯽ. 4. اﺻﻄﻼﺣﺎت وﺗﻌﺎرﯾﻒ. دراﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻄﻼﺣﺎت و. /. ﯾﺎ واژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. : 4-1-. ورودی. 1 ... ذرات رﯾﺰ ﺣﺎﺻﻞ از آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم ﺑﻮﺟﺎری ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ..... ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻏﻼت ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﻮﻟﺘﺮ ﻋﺒﻮر دﻫﻨﺪ . آرد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ... ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮاد ﺧﺎم وﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ...

دریافت قیمت

پتانسيل صرفه جويي انرژي

سيستم نگهداري و تعميرات ... سيستم‌هاي انتقال مواد مكانيكي از طريق هوايي از نظر صرفه‌جويي در مصرف انرژي بهتر است چون حجم هواي اضافي ... راهكارهاي صرفه‌جويي انرژي در آسياب مواد خام مثلاًَ جايگزيني آسياب‌هاي غلطكي به جاي آسياب‌هاي گلوله‌اي است كه...

دریافت قیمت

سازمان مهاجرت خورشید کانادا - DETAILS OF NOC CODES | پایگاه ...

مدیر ، مواد خام تولید * مدیر ، woodlands .... متخصص شناسایی انواع باکتریها مواد غذایی محصولات * مواد غذایی دانشمند .... تعمیر و نگهداری هواپیما مباشر مکانیک / زن -- هواپیما سیستم های مکانیکی * خدمات نگهداری .... مدیر اسیاب ساز / زن * موتور خودرو بدن...

دریافت قیمت

ارزيابی خصوصيات مکانيکی کانال‌های انتقال آب ساخته شده از بتن ...

ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺳـﺎﺩﻩ ﻭ ﺑـﻪ ﺭﺍﺣﺘـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ... ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﮐﺎﻧﺎﻝ ..... ﺁﺳﻴﺎﺏ ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﺍﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺮﺗﺮﻱ. ﺍﺳـﺖ . ﺩﺭ. ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺵ ﻣــﻮﺍﺩ ﺧــﺎﻡ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﮔﻠﻮﻟــﻪ ﻭ...

دریافت قیمت

دانلود مقاله

امروزه تمايل به حداقل کردن پروسه مواد غذائي، نگهداري طولاني مدت مواد غذائي و ... نوع اول از طریق فراوری فیزیکی مواد غذایی از جمله خرد و آسیاب کردن حاصل می شود. ... ها هیبرید مواد با ساختار نانو هستند که دارای خصوصیات مناسب مکانیکی، دمایی و غیر قابل...

دریافت قیمت

هبلکس (hebelex یا بتن سبک) چیست؟ » فناوری عمران

9 آوريل 2014 ... در خط تولید بتن سبک یا هبلکس ۳ سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد ... دو آسیاب در این مرحله وجود دارد آسیاب شماره ۱ (آسیاب مواد تر) و آسیاب شماره ۲ ... کوبید و یا مسیر تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی را به راحتی در آن ایجاد نمود.

دریافت قیمت

آموزش طراحی و استقرار pm ( نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در واحد های ...

11- کم کردن میزان ضایعات حین تولید اعم از ضایعات مواد اولیه، قطعات یدکی و ابزار و غیره ... بازرس: نیروی انسانی با تجربه و آموزش دیده برقی یا مکانیکی که در ..... کاور آسیاب را باز کرده بودند او روی شفت نشسته بود و در حال بیرون...

دریافت قیمت

نصب و تعمیر سنگ شکن ها و آسیاب های سنگ - تجهیزات

نصب و تعمیر سنگ شکن ها و آسیاب های سنگ • نصب و تعمیرات و نگهداری آسیابهای سنگ: همر ، رول کراشر ... خدمات تخصصی اسیابهای مواد خام .... فروش بیل مکانیکی.

دریافت قیمت

نﺎﻤ ﺖ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ... ﺟﺪﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ. 38 ... ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ. 21 ... ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ.

دریافت قیمت

نقش مواد اوليه در محصول كيك - پویا کام - تولید کننده مواد غذایی و نان

مقدار معين شكر در كيك باعث بهبود الاستيسيته خمير و خاصيت مكانيكي خمير مي گردد. ... در كيك سازي روغن اهميت زيادي دارد، در درجه اول براي نگهداري هوا در خمير مؤثر مي...

دریافت قیمت

دستورالعمل احداث ، نگهداری ، اصلاح و جایگزینی باغات انار

26 نوامبر 2012 ... شیر دوش · فیدر · میکسر · دستگاه یونجه خردکن · آسیاب · کانتیر حمل ازت .... 8- حفاظت نصب قیم برای نگهداری نهال و جلوگیری ازخم شدن در مقابل باد الزامی می باشد ... و کلسیم، مصرف کودهای گوگردی همراه با مواد آلی به صورت کانال‌کود و یا چالکود و ... ( روشهای مکانیکی – زراعی و بیولوژیک ) میتوان جهت کنترل آن اقدام نمود .

دریافت قیمت

مقالات الکترونیک و مکانیک

توزین و انتقال مواد خام جهت شارژ یکنواخت آسیاب های گلوله ای در صنعت کاشی و ... بلکه که نوع لودسل گذاری و کالیبراسیون باسکول و تامین و نگهداری اهمیت زیادی دارد.

دریافت قیمت

صنعت تخته خرده چوب - علم چوب

مواد اولیه. ٭ عوامل موثر بر خواص تخته های ساخته شده. ٭ خواص کیفی مواد اولیه مصرفی ... خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ، پروسه تولید و هزینه تولید و راندمان و ظرفیت تولید به خواص ... مسدود شدن آسیاب ، خرده چوب های با سطح پرزدار تولید می شوند . .... بررسی دیگر ، افزایش S ظرفیت نگهداری پیچ را بهتر می کند تا حد 50 ولی افزایش...

دریافت قیمت

بازیافت مکانیکی پلی )وینیل کلرید(- بخش اول چکیده

در این مقاله، روش های Geon و Solvay روش عمده در بازیابی مکانیکی مبتنی بر فرایند. عمده موجود از .... جداسازي به رفتار متفاوت این مواد طي آسیاب کردن باز مي گردد.

دریافت قیمت

دستاوردها

افزايش سطح كيفي دانه بندي مواد خام خروجي از آسياب مواد خام و بهبود شرايط پخت مواد خام. كاهش قابل .... 11- توليد سيمان M600 (سيمان با مقاومت مكانيكي بالا). پروژ هاي...

دریافت قیمت

روشهای برداشت،آماده سازی،خشک کردن و نگهداری گیاهان دارویی

مواد اولیه ی موجود در گیاهان بایستی به تناسب طبیعت خاص گیاه مئرد نظر و کاربرد درمانی آنها با انجام یک رشته اعمال شیمیایی یا مکانیکی عمل آورده شوند. ... جمع آوری،خشک کردن،پوست کندن،خرد کردن،حذف برخی قسمتها،آسیاب کردن،الک کردن،کوبیدن،بو...

دریافت قیمت

Persian document maintenance and repair in cement industry

30 ا کتبر 2014 ... نگهداری تعمیرات در صنعت سیمان حمیده ایرج - پاییز 98 1 پروژه دامنه نگهداری ...... الف( آسیاب مواد خام گلوله اى: این نوع آُسیاب ، متشکل از یك بشکه استوانه .... های نگهداری تعمیرات مثل مواد نسوز داخل کوره بر اثر عوامل مکانیکی، حرارتی...

دریافت قیمت

روش های پخت سیمان - ساختمون دات کام

سپس این دوغاب به همراه سنگ آهک در آسیاب مواد خام مخلوط و نرم شده و غلظت آن بیشتر ... نگهداری مصالح در سیلوهای ذخیره ، برای سیمانهای تهیه شده به روش تر مشکل تر می...

دریافت قیمت

بتن اسفنجی اتوکلاوی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در خط تولید بتن سبک یاAAC سه سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که عبارتند از: ... می‌شوند و در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد شماره (آسیاب مواد تر) و (مواد خشک) که ... بدلیل خواص مکانیکی و ترموفیزیکی متفاوت مصالح ساختمانی از بکار بردن...

دریافت قیمت

راهکار ویژه صنعت سیمان | شرکت نرم‌افزاری همکاران سیستم

دسترسی به قطعات یدکی: باتوجه به اهمیت مساله نگهداری و تعمیرات و کاهش توقفات ... در این فرآیند، سرویس‌های از نوع مکانیک، برق، روانکاری و فیلتراسیون روی دستگاه‌ها ... گیربکس‌ها از قبیل گیربکس آسیاب مواد و گیربکس اصلی آسیاب سیمان...

دریافت قیمت

دانلود - معاونت غذا و دارو

ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧ. ﻘﻞ روﻏﻦ ﺧﺎم. 18. 7. 1 . ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. 18. 7. 2 . ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ. 18 .... روﻏﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ، ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل ﻣﺠﺎز ﺧﻮراﻛﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮاﻣﺎً از ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﺑﻪ ﻧﺎم. L .... ﺳﻴﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﻪ و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺳﻴﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد . 4. 2 . 1 ـ .... آﺳﻴﺎب. Crusher Mod .8. دﺳﺘﮕﺎه ورزدﻫﻨﺪه. Kander. (. ﻳﺎ ﺗﻐﺎر ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﺮم ﻛﻦ. ) .9.

دریافت قیمت

مقاله ( محمد باسوتی ) - رنگ

مواد اوليه: رزين : مايعي شبيه چسب كه باعث چسبندگي رنگ مي شود. پودر بنتون ... كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته ..... با درصدهای متفاوت از مونومر اتيلن، خواص فيزيكي و مكانيكی كوپليمرهايی كه درصد ..... نوعي آسياب نرم‌ساز جديد توسعه يافته كه پاسخگوی نيازهاي فرايندهاي نوين بوده،...

دریافت قیمت

انواع آردغلات و حبوبات.pdf

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اداره ﻛﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺳﺎل. 1381. اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و .... آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و اﻟﻚ ﻛﺮدن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮآرد ﻧﺨﻮدﭼﻲ . ( ... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ اي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺲ از ﺳـﻴﻠﻮي ﻧﮕﻬـﺪاري آرد ﻗـﺮار دارد و ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ داراي اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ∗ .... ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ، ﺗﻠـﻪ ﻫـﺎي آﻏـﺸﺘﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺴﺐ و دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﺘﺮﻟـﺴﻮﻧﻴﻚ ..... اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم.

دریافت قیمت

ق - IRANIAN CEMENT INDUSTRY-اولین پورتال صنعت سیمان ایران

رشته تحصيلی : : مهندسي مكانيك - فوق دیپلم تولید سیمان - دیپلم سیمان ... سیمان تجارت مهریز یزد مدیر کارخانه گچ خراسان مدیر تولید ، تعمیر و نگهداری سیمان مجد ... ساروج اصفهان رییس مکانیک سیمان کنگان سرپرست آسياب غلطكي مواد خام خط 3 شركت...

دریافت قیمت

دانلود

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي در اﻧﺒـﺎر، اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ. ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ... ﺳﺎزي ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺧﻨﮏ ﮐﻦ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ، اﻧﺒﺎر ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ، آﺳﯿﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻨﺪي و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ، ﻗﺎﺑﻞ...

دریافت قیمت

آسياب چكشي و آسياب غلطكي

همچنين آسياب كردن غلات باعث افزايش سطح تماس مواد اوليه با آنزيمهاي هضمي در طول دستگاه گوارش دام و طيور ... از آنجايي كه چكشها اجزايي مكانيكي هستند كه با سرعت بالا حركت ميكنند، دقت ساخت آنها ميتواند تعادل .... 3- نياز به هزينه بالاي نگهداري و تعمير

دریافت قیمت

اشنایی با انواع بتن - آسمان عمران

1 آگوست 2011 ... ○بتن های دانه سبک : دراین گروه از بتن ها از مواد اولیه سبک معدنی(همانند پومیس .... مقاومت آن با استفاده از میکروسیلیس ، خواص مکانیکی و همچنین کاربرد آن بحث می شود . ..... بشر برای تبادل حرارتی و رطوبتی با محیط خود و به منظور نگهداری خود در ... سبک ، مواد اولیه شامل سیلیس و آب در آسیاب شماره (۱) بصورت دوغاب یا...

دریافت قیمت

مقالات الکترونیک و مکانیک

توزين و انتقال مواد خام جهت شارژ يكنواخت آسياب هاي گلوله اي در صنعت كاشي و سراميك ... كه نوع لودسل گذاري و كاليبراسيون باسكول و تامين و نگهداري اهميت زيادي دارد.

دریافت قیمت

اصل مقاله (652 K)

ﻣﺠﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺮآوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ. ﺟﻠﺪ. دوم .... ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ. : آرد. ﮔﻨﺪم ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ. از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ارس ﻣﻬﺮ. ﺗﺒﺮﯾﺰ. ، ﺷﮑﺮ. آﺳﯿﺎب ﺷﺪه، ..... ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻤﯿﺮ (ﮐﺮم ﮐﺮدن) را.

دریافت قیمت

نگهداری و تعمیرات " نت " - بازرسی فنی

7 ا کتبر 2013 ... گامهای موثر در انجام نگهداری و تعمیرات ( نت ) عبارتند از : - آموزش پرسنل ... آسیابهای موادخام از سازمان مدیریت صنعتی ایران 2- گواهی ... 1- گواهی نامه مکانیک هیدرولیک برای ... عملیات تنظیم چرخدنده و پینیون آسیاب گلوله ای سیمان آبیک.

دریافت قیمت

نگهداری مواد غذایی در یخچال - آکا - خانه داری

روی مواد غذایی خام را بپوشانید یا آنها را بسته‌بندی کنید. .... اسپری آشپزی (روغن زیتون) 1 عدد دارچین (آسیاب شده) نصف قاشق چایخوری زنجبیل (آسیاب شده) نصف قاشق...

دریافت قیمت

تکنولوژی مواد و سرامیک - تکنولوژی بالمیل

مناسب برای آسیاب و آماده سازی دوغاب مواد اولیه، لعاب و رنگینه بدنه‌های چینی، .... این نکته اهمیت بیشتر نگهداری را در بالمیل‌های پیوسته می‌رساند. ... برای به کاربردن بالمیل در یک فرآیند تولید، علاوه بر تجهیزات مکانیکی بالمیل نیاز .... مواد خام تشکیل دهنده بدنههای سرامیکی یا به صورت خشک و یا به صورت مرطوب خرد یا سایش میشوند.

دریافت قیمت

سیمان خرم آباد

تهیه وتدوین سیستم نگهداری نقشه ها و مدارک در سایت. ... شکن ، انبار اختلاط مواد خام ، بونکرهای تنظیم و توزین ، آسیاب مواد ، سیلوهای مواد ، پیش گرمکن ، سیلوهای سیمان...

دریافت قیمت

نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی - ابزارهای مهندسی نگهداری و تعمیرات

3, بررسی عیوب چرخدنده آسیاب سیمان گلوله ای کارخانه سیمان ایلام, Pdf, 11 ... 17, بررسی علل شاتون زدگی موتور دیزل دویتس مدل BF6L913 در بیل مکانیکی, Pdf, 14 ...... مي شود تعيين گرديده است كه عبارتند از : دستگاه ، اپراتور ، محيط و مواد اوليه .

دریافت قیمت

مناقصه های خدمات تعمیر و نگهداری صنایع

مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات در رشته های برق، مکانیک و ابزار دقیق در واحدهای نفت، گاز و عملیات راهبری و مراقبت از تلمبه خانه های آبرسانی.

دریافت قیمت

ISIRI 389

كارشناس مكانيك خاك .... 2-5- مواد مضاف 1 - موادي هستند كه خواص سيمان و گيرش آن را تنظيم مينمايد . سولفات كلسيم متبلور خام ماده مضاف متداول و مجازي است كه به هنگام آسياب كردن كلينكر به فرآيند توليد سيمان .... و بخش سوم نيز بعنوان نمونه شاهد در بسته بندي محكم و مقاوم نسبت به رطوبت لاك و مهر شده و در يك مكان مورد اعتماد نگهداري شود .

دریافت قیمت

لیست کتب تخصصی سیمان-خارجی - سایت هم اندیشی صنعت سیمان ایران

ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺎﮐﺘﯽ و ﺳﯿﻤﺎن ﻓﻠﻪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد، ﻓﻦ ... ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن، ﻣﻮاد ﺧﺎم، آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن، ﭘﺨﺖ و ﺧﻨـﮏ ﮐـﺮدن، آﺳـﯿﺎب ﮐـﺮدن ﺳـ .... ﻫﺎ، ﺑﻬﺒﻮدﻫـﺎي ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﻬـﺮه.

دریافت قیمت