گوهر سمباده لرزان / بافر / پولیش

هنرهای سنتی - سایت درودگران و هنر سنتی ایران زمین

... عاج بخاطر وجود چربی در سطح آن، ابتداء کمی آب روی آن ریخته و با سمباده ی نرم روی آن را ... اردشیر تاکستانی، محمد باقر آقامیری، محمد علی رهبری، باقری، مجید مهرگان و.

دریافت قیمت