فیلتر نیروگاه توربین گاز

واﺣﺪ ﮔﺎزی ﺳﻴﮑﻞ ﺕﺮﮐﻴﺒﯽ

ﮔﺎزی ﻧﻴﺮوﮔﺎﻩ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﮑﻞ ﺕﺮﻣﻮدیﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ﺑﺮایﺘﻮن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮔﺎزهﺎی ﺥﺮوﺟﯽ از ﺕﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز. (. ﺑﺎ دﻣﺎی. ۵۴٠ .... ﭘﻤﭗ اﺻﻠﯽ ، ﭘﻤﭗ ﮐﻤﮑﯽ ، ﻓﻴﻠﺘﺮ هﺎ ، اﮐﻮﻡﻮﻻﺗﻮر و ﻡﺎﻧﻴﻔﻮﻟﺪ هﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﻡﺎﻧﻴﻔﻮﻟﺪ.

دریافت قیمت

نیروگاه گازی - موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

( عامل انتقال وتبدیل انرژی گازی است ، مثلا هوا ) در نیروگاه های بخار عامل انتقال : بخار مایع می باشد. نیروگاه گازی دارای توربین گازی است ،یعنی باسیکل رایتون...

دریافت قیمت

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻛﻨﺎرك

ورود ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﻄﻌﺎت ... ﻫﻮاي آﻟﻮده از ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ... ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻛﻨـﺎرك ﺧﻮاﻫـﺪ. ﺑﻮد.

دریافت قیمت

پایان نامه توربین گاز - نسخه قابل چاپ

عنوان پایان نامه : افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان. به زبان : فارسی ... -تجهیزات و بخش های یک فیلتر درونی ... فصل دوم : ملاحظات اقتصادي و تکنولوژيکي براي عمليات افزايش کارايي نيروگاه سيکل ترکيبي چکيده مقدمه

دریافت قیمت

نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز - شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ...

نیروگاه شهید مدحج (زرگان ) اولین نیروگاهی است که در تاریخ صنعت برق کشور در ... خرید 2400 عدد فیلتر Air Intake نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر (واحدهای گازی...

دریافت قیمت

مکانیک و نیروگاه - مکانیک

دومین همایش کاربران توربین گازی زیمنس V94.2 ، امسال در نیروگاه شهدای ... نصب این فیلتر سپراتورها (فیلتر سپریتورها) و همچنین مسیر ورودی گاز (لوله گاز ورودی )...

دریافت قیمت

اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزي ﺟﻨﻮب اﺻﻔﻬ

ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .... ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮ. ) از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ. 2. ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، در ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮف. ﻧﯿﺮوﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ...

دریافت قیمت

نیروگاه گازی فردوسی (BOO) - گروه مپنا - MAPNA Group

نیروگاه گازی فردوسی در کیلومتر ۱۵ جاده مشهد – قوچان در مجاورت نیروگاه قدیم توس قرار گرفته است. در این پروژه، کارفرما شرکت تولید برق توس مپنا و مشاور کارفرما...

دریافت قیمت

توربين گاز - نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی

كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان ... نام قطعه: تجهيزات سيستم هواي ورودي و پوسته توربين گازي ... نام قطعه: فیلتر سوخت گازوئیل توربین گازی.

دریافت قیمت

کارگاه معرفی کاربردهای فناوری نانوفیلترها در صنایع نیروگاهی ...

16 ژوئن 2015 ... کارگاه تخصصی" فیلترهای هوای نیروگاهی با فناوری نانو " با حضور جمعی از ... مهندس فقیهی در خصوص انواع آسیب‌هایی که به توربین‌ها وارد می‌شود خاطرنشان ... همچنین در حال حاضر نیز در پالایشگاه هاشمی‌نژاد‌، منطقه انتقال گاز پارسیان و...

دریافت قیمت

: نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های ... (توربین آبی) ، انرژی باد (توربین بادی) ، انرژی سوخت (توربین گازی) و انرژی اتمی هم می‌توان ... بعد از اینکه مقداری از سختی آب گرفته شد، وارد سه دستگاه فیلتر شنی می‌شود،...

دریافت قیمت

صنایع نیروگاهی از کمپرسورها در خنک کردن هسته ... - پلاسما داتیس

نیروگاه های مجهز به توربین گازی : در نیروگاه های گازی ، از گازهای قابل اشتعال برای رانش توربین ها استفاده می شود ، این توربین ها به مولد های برق متصل هستند که در...

دریافت قیمت

انواع نيروگاههاي توليد برق

انواع نیروگاههای تولید برق به صورت زیر می باشند که ابتدا تک تک نوشته و ... سيستمهاي چرخه تركيبي تبديل گاز (GCC) شامل يك سيكل بالاي توربين گاز، يك سيكل .... قليايي (قلياها) به شكل جامد باقي مانده و به كمك فيلتر از سيستم خارج مي شوند.

دریافت قیمت

نیروگاه گازی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این نیروگاه دارای توربین گازی است و دارای سه جزء اصلی کمپرسور، اتاق احتراق و ... تمامی توربین‌های گاز مجهز به سامانه‌های فیلتر متعددی جهت تمیز کردن هوای ورودی...

دریافت قیمت

نزدیک به 600 مقاله - پنجمین کنفرانس نیروگاه های برق

گزارش حادثه فاجعه آمیز یک واحد توربین گازی و بررسی علت شکست پره های ..... برای طراحي كنترل كننده ي PID با فیلتر پایین گذر در توربين گازی نیروگاه گیلان.

دریافت قیمت

پروژه طراحی و ساخت یک نیروگاه گازی

۲-۳-فیلترهای تصفیه کننده گاز ۱۰ ۳-۳-واحد اندازه گیری دبی ۱۳ انتخاب کنتور ۱۵ اصول کار کنتور توربینی: ۱۷ ۴-۳- ایستگاه تقلیل فشار ۱۹ ۵-۳- واحدهای اندازه گیری...

دریافت قیمت

ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزی واﺣﺪﻫﺎی در زدﮔﯽ ﯾﺦ ﺣﺎﺛﻪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی روﺷﻬ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﯾﺦ. زدﮔﯽ. ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی. ﻫﻮا. (. ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﺧﻮی. ، آذر. )85. Page 4. ﻫﺪف از. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی. Anti-icing. و. De-icing. در. ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎی. ﮔﺎزی. ○. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی. ﯾﺎ. ﻣﺤﺪود. ﮐﺮدن. ﯾﺦ. در. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻣﮑﺶ. ﺗﻮرﺑﯿﻦ.

دریافت قیمت

روغنکاری توربین گاز [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

10 ژوئن 2010 ... روغنکاری توربین گاز هدف اصلی روغنکاری جلو گیری از برخورد بین قطعات و ... روغنکاری توربین گاز نیروگاهی زیاد است از پمپهای سانتریفوژ معمولا در ... به همین منظور از دو یا سه عدد فیلتر روغن ( با منفر های متفاوت ) در مسیر هدایت...

دریافت قیمت

8 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این پایان نامه، طراحی سیستم کنترل یک واحد توربین گاز نیروگاهی با استفاده از شناساگر فیلتر کالمن فازی ارائه می¬شود. در این راستا در مرحله اول، مشخصات فنی...

دریافت قیمت

نیروگاه گازی

این نیروگاه دارای توربین گازی است و دارای سه جزء اصلی کمپرسور، اطاق احتراق و ... تمامی توربین های گاز مجهز به سامانه های فیلتر متعددی جهت تمیز کردن هوای ورودی...

دریافت قیمت

اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزي ﺟﻨﻮب اﺻﻔﻬ

ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .... ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮ. ) از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ. 2. ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، در ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮف. ﻧﯿﺮوﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ...

دریافت قیمت

مشاهده اطلاعات شركت | IranRd - ماشین سازی اندیشه شمال

پروژه‌ها: 1- تولید انواع فیلترهای هوای ورودی به توربین برای نیروگاههای سیکل ترکیبی ... 3- طراحی و ساخت سیستم پیش فیلتر کمپرسورهای انتقال گاز برای توسعه...

دریافت قیمت

پروژه نیروگاه های سیکل ترکیبی به صورت PowerPoint

نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاهی است که شامل تعدادی توربین گاز و توربین بخار می‌شود. در این نوع نیروگاه، با استفاده از بویلر بازیاب، از حرارت موجود در گازهای...

دریافت قیمت

فروش نیروگاههای GE و ژنراتورهای گازی کاتر پیلار - آگهی فروش

2- ژنراتورهای گازی از یک 1 مگا واتتا 4.5 مگا وات دست دوم کاترپیلار 3- لوازم یدکی توربین های گازی 4- دستگاه های تصفیه روغن نیروگاهها 5- فیلتر های نیروگاهها...

دریافت قیمت

مناقصه ها و مزایده ها | نیروگاه جنوب غرب ایران

خرید فلاکسیبل گاز و گازوییل (استعلام شماره 10006), ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴, مناقصه ... خرید فیلتر استوانه ای و مخروطی هوای ورودی کمپرسور توربین (استعلام 9027)...

دریافت قیمت

اثرات فیلتر هوا بر روی قدرت تولیدی توربین گاز - مهندسی سیالات

شرایط فوق باعث میشود كه راندمان توربین گاز، كاهش یابد كه نتیجه آن كاهش تولید برق و در انتها كاهش در سود نیروگاه، است. علاوه بر آن، صدمات و خسارات مالی نیز به...

دریافت قیمت

انواع نيروگاههاي توليد برق

انواع نیروگاههای تولید برق به صورت زیر می باشند که ابتدا تک تک نوشته و ... سيستمهاي چرخه تركيبي تبديل گاز (GCC) شامل يك سيكل بالاي توربين گاز، يك سيكل .... قليايي (قلياها) به شكل جامد باقي مانده و به كمك فيلتر از سيستم خارج مي شوند.

دریافت قیمت

(Power Plant) نیروگاه

(Power Plant) نیروگاه - به وبلاگ تخصصی نیروگاه خوش آمدید. ... تکنولوژی ساخت توربین گاز GE 9H در یک نگاه. تکنولوژی ساخت توربین گاز ... 5- فیلتر کردن.

دریافت قیمت

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻓﺠﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪ ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر دﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ واﺣﺪ ﻧ

واﺣﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺻﻠﻲ ... ﭘﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزي آﻟﺴﺘﻮم از ﻧﻮع. 11 n2 ... ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻜﻴﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻣﻴﮕﺮدد.

دریافت قیمت

شركت ماشين سازي انديشه شمال - پارک علم و فناوری گیلان

گاز. و. پتروشیمی. محصوالت. /. خدمات. •. تولید فیلتر های هوای ورودی به توربین و فیلتر های با راندمان باال. جهت نیروگاه های گازی. •. تولید انواع فیلتر های سوخت برای...

دریافت قیمت

واحد های جانبی در صنعت - واحد نیروگاه - مرجع تخصصی مهندسی شیمی ایران

25 جولای 2014 ... هر خط تولید برق واحد نیروگاه در مجتمع های تاسیسات جانبی از تجهیزاتی مانند فیلتر های دریافت هوا، کمپرسور، توربین گازی، ژنراتور و تجهیزات...

دریافت قیمت

درباره نیروگاه | شرکت مدیریت تولید برق دماوند

این نیروگاه در دو فاز گاز و بخار طراحي و به شرح ذیل نصب و راه اندازی شد. ... اسکید گاز هر واحد شامل یک فیلتر اسکرابر، دو فیلتر کارتریج و یک فیلتر سایکلونی...

دریافت قیمت

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر ...

در این نوع نیروگاه ها که عموما دارای ظرفیت تولید برق بالایی میباشند، از سوخت مازوت و یا گاز طبیعی برای تولید بخار توسط بویلر جهت به حرکت درآوردن پره های...

دریافت قیمت

وبلاگ یک مهندس... - نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نیروگاه گازی، نیروگاهی ست که از هوا به عنوان سیال عامل و از گاز طبیعی (و یا ... روغن روانکاری وسیستم خنک کاری روغن سیستم فیلتر روغن وعملیات گاززدایی از روغن اصول ... دراین قسمت از اموزش های توربین گازی - نیروگاه گازی به مطالب زیر خواهیم...

دریافت قیمت

افزايش راندمان توربين گازي V94.2 با بهره گيري از روشي نو دراستفاده ...

مقاله افزايش راندمان توربين گازي V94.2 با بهره گيري از روشي نو دراستفاده از پالس ... نيروگاههاي حرارتي (03rd National Conference of Thermal Power plants (Gas, ... فشارمنفي درورودي فيلترها واردمدار شده و باعث تميزكاري موثر فيلتر ها مي شود.

دریافت قیمت

اولویت های پژوهشی سال1389 - شرکت برق منطقه ای خراسان

بررسي امکان نصب سيستم Anti icing بر روي فيلتر هوس واحدهاي گازيGE – F5 جهت جلوگيري از يخ ... شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان (نيروگاه قاين).

دریافت قیمت

نیروگاه های بخار - شرکت مهندسی توسعه و بهسازی صنعت برق و انرژی ...

هزینه احداث این نیروگاه ها نسبت به نیروگاه های گازی بیشتر بوده و عمر طولانی‌تری ... یک فیلتر عبور تا از آسیب‌های زیست محیطی ورود آنها به محیط زیست کاسته شود.

دریافت قیمت